บริษัท สยามราชธานี จำกัด
More Than 40 Years We've Been Provided More Than 300,000 People

เอกสารรับรอง

Share |                         

บริษัท สยามราชธานี จำกัด


แหล่งความรู้และข่าวสาร
เปิดสำนักงานสาขาที่ชลบุรี เพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการบริการพนักงานขับรถ
   บริษัท สยามราชธานี จำกัด เป...

อันตรายจากรถลื่นไถลและรถหมุน
    การลื่นไถลหรือการหมุนของรถ...

การให้บริการแบบ Recruitment
   อีกหนึ่งบริการที่เรามีความชำนาญในการ...

ขอรับรอง ISO 39001 ความปลอดภัยบนท้องถนน
         บริษัท สยามราชธา...

ประโยชน์จาการจัดทำ ISO 39001
ก่อนหน้านี้เราพูดถึงการขอรับรอง  ISO  39...

    
Our Service
 • บริการรถเช่า
  บริการรถเช่า
  จำนวนกว่า 1,500 Cars
 • บริการพนักงานขับรถ
  บริการพนักงานขับรถ
  จำนวนกว่า 2,000 Drivers
 • บริการฝึกอบรมขับรถฟอร์คลิฟท์
  บริการฝึกอบรมขับรถฟอร์คลิฟท์
  จำนวนกว่า 100 Rai
 • บริการพนักงานในสำนักงาน
  บริการพนักงานในสำนักงาน
  จำนวนกว่า 4,474 Employees
 • บริการบันทึกข้อมูล
  บริการบันทึกข้อมูล
  จำนวนกว่า 997,541 Record
 • บริการดูแลรักษาสวนหย่อม
  บริการดูแลรักษาสวนหย่อม
  จำนวนกว่า 3,100 Rai

 • ค้นหาตำแหน่งงานที่สนใจ
  ค้นหาตำแหน่งงานที่สนใจ