บริษัท สยามราชธานี จำกัด
More Than 40 Years We've Been Provided More Than 300,000 People

เอกสารรับรอง

Share |                         

บริษัท สยามราชธานี จำกัด


แหล่งความรู้และข่าวสาร
บทสัมภาษณ์ ลูกค้า บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร)
คุณนันทวัฒน์ ศิลาโคตรHUMAN RESOURCE D...

เปิดสำนักงานสาขาที่ชลบุรี เพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการบริการพนักงานขับรถ
   บริษัท สยามราชธานี จำกัด เป...

อันตรายจากรถลื่นไถลและรถหมุน
    การลื่นไถลหรือการหมุนของรถ...

การให้บริการแบบ Recruitment
   อีกหนึ่งบริการที่เรามีความชำนาญในการ...

ขอรับรอง ISO 39001 ความปลอดภัยบนท้องถนน
         บริษัท สยามราชธา...

    
Our Service
 • บริการรถเช่า
  บริการรถเช่า
  จำนวนกว่า 1,500 Cars
 • บริการพนักงานขับรถ
  บริการพนักงานขับรถ
  จำนวนกว่า 2,000 Drivers
 • บริการฝึกอบรมขับรถฟอร์คลิฟท์
  บริการฝึกอบรมขับรถฟอร์คลิฟท์
  จำนวนกว่า 100 Rai
 • บริการพนักงานในสำนักงาน
  บริการพนักงานในสำนักงาน
  จำนวนกว่า 4,474 Employees
 • บริการบันทึกข้อมูล
  บริการบันทึกข้อมูล
  จำนวนกว่า 997,541 Record
 • บริการดูแลรักษาสวนหย่อม
  บริการดูแลรักษาสวนหย่อม
  จำนวนกว่า 3,100 Rai

 • ค้นหาตำแหน่งงานที่สนใจ
  ค้นหาตำแหน่งงานที่สนใจ