บริษัท สยามราชธานี จำกัด
More Than 40 Years We've Been Provided More Than 300,000 People

เอกสารรับรอง

Share |                         

บริษัท สยามราชธานี จำกัด
กำลังมองหางาน
ค้นหาตำแหน่งงานที่สนใจ


  

แหล่งรวมความรู้และข่าวสาร

ขอรับรอง ISO 39001 ความปลอดภัยบนท้องถนน

         บริษัท สยามราชธานี จำกัด  เป็นบริษัท Outsource พนักงานขับรถเจ้าแรกๆ  ที่กำลังดำเนินการขอรับรอง ISO 39001 : 2012  Road traffic safety (RTS) management systems  ภายในปี 2556 นี้  

         นอกจากเราจะจัดส่งพนักงานขับรถให้ลูกค้าแล้ว  เรายังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน  ตามนโยบายที่ว่า “ลดจำนวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตบนท้องถนน” ซึ่ง ISO 39001  จะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยบนท้องถนน จะดูตั้งแต่โอกาสในการเกิดความเสี่ยง  ประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายใน  กฎหมาย  บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Interested parties)  แผนฉุกเฉิน รวมถึงจะต้องติดตาม วัดผล วิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง   

จากการขอรับรอง ISO  39001 ทำให้เรามั่นใจว่า  ลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการบริการพนักงานขับรถจากเรา

ประโยชน์จาการจัดทำ ISO 39001

   
Update : 17-03-2015 09:42:59

กลับไป


ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง