บริษัท สยามราชธานี จำกัด
More Than 40 Years We've Been Provided More Than 300,000 People

เอกสารรับรอง

Share |                         

บริษัท สยามราชธานี จำกัด
กำลังมองหางาน
ค้นหาตำแหน่งงานที่สนใจ


  

Our Candidate Salary Range
Our Candidate Salary Range
Our Candidate Salary Range
แหล่งรวมความรู้และข่าวสาร

ขอรับรอง ISO 39001 ความปลอดภัยบนท้องถนน

         บริษัท สยามราชธานี จำกัด  เป็นบริษัท Outsource พนักงานขับรถเจ้าแรกๆ  ที่กำลังดำเนินการขอรับรอง ISO 39001 : 2012  Road traffic safety (RTS) management systems  ภายในปี 2556 นี้  

         นอกจากเราจะจัดส่งพนักงานขับรถให้ลูกค้าแล้ว  เรายังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน  ตามนโยบายที่ว่า “ลดจำนวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตบนท้องถนน” ซึ่ง ISO 39001  จะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยบนท้องถนน จะดูตั้งแต่โอกาสในการเกิดความเสี่ยง  ประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายใน  กฎหมาย  บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Interested parties)  แผนฉุกเฉิน รวมถึงจะต้องติดตาม วัดผล วิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง   

จากการขอรับรอง ISO  39001 ทำให้เรามั่นใจว่า  ลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการบริการพนักงานขับรถจากเรา

ประโยชน์จาการจัดทำ ISO 39001

   
Update : 17-03-2015 09:42:59

กลับไป


ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง