บริษัท สยามราชธานี จำกัด
More Than 40 Years We've Been Provided More Than 300,000 People

เอกสารรับรอง

Share |                         

บริษัท สยามราชธานี จำกัด
กำลังมองหางาน
ค้นหาตำแหน่งงานที่สนใจ


  

แหล่งรวมความรู้และข่าวสาร

นโยบายความปลอดภัยจราจรบนท้องถนน บริษัท สยามราชธานี จำกัด

        บริษัท สยามราชธานี จำกัด ให้คำมั่นสัญญาว่าจะเป็นผู้ให้บริการทางด้านพนักงานขับรถ ที่ให้ความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกับลูกค้า

        บริษัทได้จัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยจราจรบนท้องถนนอย่างเป็นทางการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือจัดการในเรื่องการลดหรือขจัดหรือกำจัดการตายบาดจ็บและอุบัติเหตูร้ายแรงบนท้องถนน ที่บริษัทมีอำนาจเพียงพอในการควบคุม เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์

        บริษัทให้คำมั่นในเรื่องการปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัยจราจรบนท้องถนนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย, ข้อกำหนดของลูกค้าและสัญญาต่างๆ ที่บริษัทมีอยู่ รวมถึงให้เกิดความพอใจแก่กลุ่มผู้สนใจต่างๆ

        บริษัทให้คำมั่นที่จะดำเนินงานให้ได้มาตรฐานในการบริการทางด้านพนักงานขับรถให้ดีที่สุดอย่างปลอดภัยและทันเวลา

        บริษัทจะทำให้มีความมั่นใจว่าพนักงานขับรถของบริษัทได้รับความรู้และการอบรมเป็นอย่างดีทั้งด้านทักษะการขับขี่และด้านความรับผิดชอบต่อผู้ใช้ถนน Update : 05-01-2015 02:05:32

กลับไป


ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง