บริษัท สยามราชธานี จำกัด
More Than 40 Years We've Been Provided More Than 300,000 People

เอกสารรับรอง

Share |                         

บริษัท สยามราชธานี จำกัด
กำลังมองหางาน
ค้นหาตำแหน่งงานที่สนใจ


  

แหล่งรวมความรู้และข่าวสาร

การให้บริการแบบ Recruitment

   อีกหนึ่งบริการที่เรามีความชำนาญในการให้บริการลูกค้า ในการสรรหาพนักงานประจำ (Permanent Staff) เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับบริษัทลูกค้า ในรูปแบบ Recruitment หรือ Headhunter โดยเรามีหน้าที่สรรหาบุคลากร ภายใต้ข้อกำหนดของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการ คัดสรรคุณสมบัติของผู้สมัครในด้านต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน รวมถึงคัดเลือกผู้สมัครให้ตรงกับคุณสมบัติและความต้องการของลูกค้า


ตำแหน่งที่ให้บริการ Recruitment


- พนักงานขับรถประจำตำแหน่ง

  • ผู้บริหารชาวต่างชาติ : ญี่ปุ่น , แถบตะวันตก (สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้หลายระดับ)
  • ผู้บริหารชาวไทย : ผู้บริหารผู้ชาย , ผู้บริหารผู้หญิง
- พนักงานขับรถส่วนกลาง (Pool Service)

 


สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากบริการ Recruitment

  • ความรวดเร็วในการได้สัมภาษณ์ผู้สมัคร เพราะเรามีฐานข้อมูลผู้สมัครกว่า 5,000 ราย
  • เรามีกระบวนการคัดสรร เฉพาะงานขับรถโดยตรง ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ผู้สมัครที่ส่งสัมภาษณ์มีคุณสมบัติครบถ้วน
  • ผู้สมัครที่เราส่งให้ มีความชำนาญในการขับรถตามที่ลูกค้าต้องการ
  • จากความเชี่ยวชาญของเรามากว่า 39 ปี ทำให้ลูกค้ามั่นใจในกระบวนการคัดสรรเฉพาะด้านงานขับรถ รวมถึงความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมให้กับลูกค้า

 

ติดต่องาน Recruitment

ต้องการข้อมูลงาน Recruitment หรือ Headhunter : โทร. 02-743-5240 ต่อ 6203 , 6413

Update : 02-04-2015 15:36:31

กลับไป


ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง