บริษัท สยามราชธานี จำกัด
More Than 40 Years We've Been Provided More Than 300,000 People

เอกสารรับรอง

Share |                         

บริษัท สยามราชธานี จำกัด
กำลังมองหางาน
ค้นหาตำแหน่งงานที่สนใจ


  

แหล่งรวมความรู้และข่าวสาร

เปิดสำนักงานสาขาที่ชลบุรี เพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการบริการพนักงานขับรถ

   บริษัท สยามราชธานี จำกัด เป็นผู้ให้บริการจ้างเหมาแรงงาน (Outsourcing Service) ตามความต้องการลูกค้า เปิดให้บริการด้านบุคคลากรมากว่า 30 ปี มีลูกค้าทั้งภาคเอกชน ราชการและรัฐวิสาหกิจ อีกทั้งมีพนักงานทั้งหมดที่จัดส่งให้บริการลูกค้ากว่า 6,000 อัตราทั่วประเทศ

   ด้วยแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจฝั่งภาคตะวันออกที่จะขยายตัวขึ้น มีการจ้างแรงงานในตำแหน่งต่างๆ เพิ่มขึ้น บริษัทฯ มีความพร้อมในการที่จะให้บริการลูกค้าในฝั่งภาคตะวันออก เพราะเรามีประสบการณ์ด้านบุคคลากรมานาน และเพื่อความสะดวกในการให้บริการลูกค้าที่รวดเร็ว บริษัทฯ จึงเปิดสำนักงานสาขาอีก 1 แห่ง  ซึ่งอยู่ในย่านใจกลางธุรกิจ เดินทางสะดวกในการให้บริการลูกค้า ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

   สำนักงานสาขาแห่งนี้ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา มีการให้บริการในตำแหน่งงานต่างๆ อาทิ พนักงานในสำนักงาน เช่น ธุรการ บันทึกข้อมูล ประชาสัมพันธ์ ,พนักงานขับรถผู้บริหาร (ชาวไทย และต่างชาติ) ,พนักงานขับรถส่วนกลาง (Common Driver) พนักงานขับรถ Valet Parking ซึ่งเรามีรูปแบบในการให้บริการที่ครอบคลุม ทั้งระยะสั้น–รายวัน / ระยะยาว–รายเดือน รายปี / การจัดส่งเพื่อเป็นพนักงานประจำของลูกค้า (Permanent  Staff)

   การที่บริษัทฯ เปิดสำนักงานสาขาเพิ่ม บริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพของการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นระบบการคัดสรรพนักงาน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของธุรกิจ ,ระบบการดูแลลูกค้าและพนักงาน  บริษัทฯ  จึงได้วางแผนและแนวทางการป้องกันหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับการบริการตามเป้าหมาย ที่ได้ตกลงร่วมกันไว้Update : 21-09-2017 16:24:30

กลับไป


ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง