บริษัท สยามราชธานี จำกัด
More Than 40 Years We've Been Provided More Than 300,000 People

เอกสารรับรอง

Share |                         

บริษัท สยามราชธานี จำกัด


กำลังมองหางาน
ค้นหาตำแหน่งงานที่สนใจ


  

บริการพนักงานขับรถ

บริการบริการ

  • ลักษณะการให้บริการ
  • กระบวนการคัดสรร
  • ประโยชน์ที่ได้รับ
  • การรับประกันคุณภาพ
  • ผลงาน
ลักษณะการให้บริการ

พนักงานขับรถพนักงานขับรถ พนักงานขับรถ
   
พนักงานขับรถพนักงานขับรถพนักงานขับรถ
 

ลักษณะการให้บริการ

  - Recruitment (Headhunter)
     การสรรหาบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานของผู้ว่าจ้าง Cliclk อ่านต่อ
- Outsourcing Service
    โดยมีรายละเอียดดังนี้
 

1. ตำแหน่งงาน

 

- พนักงานขับรถประจำตำแหน่ง
  • ผู้บริหารชาวต่างชาติ : ญี่ปุ่น , แถบตะวันตก (สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้หลายระดับ)
  • ผู้บริหารชาวไทย : ผู้บริหารผู้ชาย , ผู้บริหารผู้หญิง
- พนักงานขับรถส่วนกลาง (Pool Service)
  • บริการเจ้าหน้าที่สำนักงาน
  • บริการผู้มาติดต่อ 
- พนักงานรับ-ส่ง รถลูกค้า(Valet Parking)
- พนักงานขับรถขนส่งสินค้า
  • รถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไปที่ใช้ใบขับขี่ชนิดที่ 2
- พนักงานขับรถ Forklift

   
2. ระยะเวลาการให้บริการ
   • ตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไปต่อสัญญาจ้าง
   
3. จำนวนพนักงานที่ให้บริการ
   • ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
   
4. รูปแบบในการให้บริการของเรา
 

แบบ Outsource มีการบริการดังนี้
  1. คัดสรรพนักงานขับรถด้วยระบบการคัดสรรคุณภาพ
  2. ตรวจสอบประวัติการทำงานและประวัติอาชญากรรม
  3. ส่งพนักงานขับรถทดแทน เมื่อพนักงานขาดหรือลา     
  4. จัดอบรมพนักงานขับรถ                                     
  5. จ่ายค่าแรงและสวัสดิการให้พนักงานขับรถ                 
  6. จัดทีมผู้ประสานงานดูแลและให้บริการตลอดทั้งสัญญา   
  7. ทีมผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดการพฤติกรรมพนักงาน และ ความปลอดภัยในการขับขี่
  8. ให้บริการ 365 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  9. มี Site Auditor เพื่อวัดความพึงพอใจและรับข้อร้องเรียน  
  10. พนักงานขับรถเป็นลูกจ้างตรงของผู้รับจ้าง

  
  
   
 
 
   
กระบวนการคัดสรร

กระบวนการคัดสรรพนักงานขับรถเพื่อให้ได้พนักงานขับรถที่มีคุณภาพสูงสุด

 1. ทดสอบสายตา
  • ทดสอบระยะการมองเห็น
  • ทดสอบตาบอดสี
2. กรอกใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครงาน
3. ทดสอบภาคทฤษฎี
  • ความรู้ด้านเครื่องยนต์และ รถยนต์
  • กฎหมายจราจร
  • ความชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล และ ต่างจังหวัด
  • ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ , ภาษาญี่ปุ่น หรืออื่นๆ
  • จิตวิทยาการให้บริการ
4. ทดสอบภาคปฎิบัติ เช่น
  • การเตรียมพร้อมก่อนขับรถ
  • การเดินหน้า และถอยหลัง
  • การขับสลับซ้าย ขวา
  • การจอดรถในที่แคบ
  • การยกของ (สำหรับรถ Forklift)
5. การสัมภาษณ์เพื่อพิจารณา
  • บุคลิกภาพ
  • ทักษะการสื่อสาร , ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
  • ทัศนคติ , การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ , ภาษาญี่ปุ่นหรืออื่นๆ
6. ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน
7. ตรวจสารเสพติด
8. การตรวจประวัติอาชญากรรม จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

*** ผู้สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในการสมัครงาน ***
   
   
ประโยชน์ที่ได้รับ

ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อใช้คนขับรถของเราประโยชน์ที่ได้รับเมื่อใช้คนขับรถของเรา

หากท่านได้รับบริการจากเรา ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้


   1. ด้วยทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท(ชำระเต็ม) มั่นใจว่า "มีสภาพคล่องทางการเงิน มีทุนหมุนเวียนในการจ่ายค่าจ้างพนักงาน"

  2. ด้วยประสบการณ์ในการบริการมากกว่า 26 ปี "เราสามารถให้คำปรึกษาด้านแรงงาน และให้บริการลูกค้าหลากหลายประเภทธุรกิจทำให้เรามีความชำนาญในการป้องกันและแก้ไขปัญหา"

  3. เราให้บริการลูกค้ามากกว่า 300 ราย ทำให้มั่นใจว่า "หากมีการเปลี่ยนตัวพนักงานหรือหมดสัญญาจ้าง เราสามารถสับเปลี่ยนไปหน่วยงานอื่นได้ ทำให้หมดความกังวลใจในเรื่องกฎหมายแรงงาน"

  4. มีระบบการทำงานที่ชัดเจน อุ่นใจได้ว่า "เรามีความถนัดและความชำนาญ ทำให้ลูกค้าได้รับข้อมูลและการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว"

  5. เรามีพนักงานทดแทนประจำสำนักงาน เพื่อให้ลูกค้ามีพนักงานทำงานตลอดเวลา

  6. มีระบบคัดสรรพนักงาน ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นว่า "เราจัดส่งพนักงานที่มีคุณภาพมีทักษะการขับรถที่ถูกต้อง มีความรู้เรื่องเส้นทาง เครื่องยนต์ กฎจราจร และมารยาทการบริการ เพื่อพร้อมในการปฏิบัติงาน"

  7. ระบบการสรรหาพนักงาน ทำให้เรามีผู้สมัครจากหลากหลายพื้นที่ และหมุนเวียนตลอดเวลาทำให้ลูกค้า "มีพนักงานปฏิบัติงานตามกำหนดเวลา"
   
การรับประกันคุณภาพ

1. สำหรับพนักงานขับรถ

   • ก่อนเริ่มปฎิบัติงาน บริษัทปฐมนิเทศน์เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจกับพนักงานเกี่ยวกับรายได้สวัสดิการและกฎระเบียบต่างๆ แบบ Two way communication และเพื่อความชัดเจนในระหว่างสัญญา บริษัทจัดปฐมนิเทศน์ 2 ครั้งคือ
      - ก่อนเริ่มปฎิบัติงาน
      - ระหว่างสัญญาจ้าง
  • เมื่อพนักงานขับรถประจำลางานในกรณีต่าง ๆ บริษัทจัดส่งพนักงานทดแทนตามคุณสมบัติของลูกค้า
  • เพื่อให้พนักงานขับรถมีหลักในการปฏิบัติงานและความรู้ต่างๆ บริษัทจัดอบรม “The Best Driver” เป็นการเพิ่มทักษะพนักงานของบริษัทให้มีมาตรฐานเดียวกัน
   
2. สำหรับการบริการ
 

  • บริษัทใช้ ระบบ Customer Service เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการให้บริการลูกค้า เพื่อนำมาดำเนินการหรือแก้ไขในแต่ละส่วน
  • เพื่อเป็นการวัดผลการให้บริการ บริษัทจัดการประเมินการวัดความพึงพอใจ จากลูกค้าโดยตรง ทั้งนี้ระบบ Customer Service จะส่งข้อมูลถึงผู้บริหารโดยตรง 
  • ได้รับรองมาตรฐานสากล
     - ISO 9001 : 2008 Quality Management Systems ตั้งแต่ปี 2004 (รวมระยะเวลาที่ได้รับรองระบบ 12 ปี)
     - ISO 39001 : 2012 Road Traffic Safety Management Systems ตั้งแต่ 2013 (รวมระยะเวลาที่ได้รับรองระบบ 3 ปี) ซึ่งเป็นบริษัท แรกในประเทศไทยที่ได้การรับรองระบบ 

   
   
ผลงาน

 กลุ่มลูกค้าที่ให้บริการ อาทิ
     
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลกรุงเทพ)
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลกรุงเทพ)
     
บริษัท พานาโซนิค อินดัสเตรียล ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท เอ พี ฮอนด้า จำกัด
บริษัท พานาโซนิค  อินดัสเตรียล  ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท เอ พี ฮอนด้า จำกัด
     
HONDA R&D SOUTHEAST ASIA CO.,LTD   บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
HONDA R&D SOUTHEAST ASIA CO.,LTD   บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
     
บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด
บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด
     
บริษัท ไทยแทงค์เทอร์มินัล จำกัด   บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยแทงค์เทอร์มินัล จำกัด   บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)
     
บริษัท อิโตชู (ประเทศไทย) จำกัด   บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
บริษัท  อิโตชู (ประเทศไทย)  จำกัด   บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
     
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย   กระทรวงการต่างประเทศ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย   กระทรวงการต่างประเทศ
     
     

บริษัท สยามราชธานี จำกัด

    ส่งข้อความถึงสยามราชธานีบริษัท สยามราชธานี จำกัด

บริษัท สยามราชธานี จำกัด