บริษัท สยามราชธานี จำกัด
More Than 40 Years We've Been Provided More Than 300,000 People

เอกสารรับรอง

Share |                         

บริษัท สยามราชธานี จำกัด


กำลังมองหางาน
ค้นหาตำแหน่งงานที่สนใจ


  

บริการฝึกอบรมขับรถฟอร์คลิฟท์

บริการบริการ

  • พนักงานขับฟอร์คลิฟท์
  • อบรมขับรถฟอร์คลิฟท์
  • Customer Service
  • ผลงาน
พนักงานขับฟอร์คลิฟท์

บริการส่งคนขับรถฟอร์คลิฟท์ที่ได้รับรองคุณภาพจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดี
   
กระบวนการคัดสรร - ทดสอบสายตาบอดสี
  - ทดสอบสายตาเชิงลึก เชิงกว้าง การได้ยิน การมองเห็น
  - สอบภาคทฤษฎี ทำข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟอร์คลิฟท์
  - สอบภาคปฏิบัติ ทดสอบขับรถจริงตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   
ลักษณะการให้บริการ - ระยะเวลาเป็นรายปี
   
สิทธิการให้บริการ - จัดส่งพนักงานที่มีคุณภาพเข้าปฏิบัติงาน
  - อบรมระหว่างสัญญาปีละ 1 ครั้ง
  - พนักงานตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน 1 คน
  - มีพนักงานรองรับตามความต้องการของลูกค้า
  - มีพนักงานแทนงาน กรณีพนักงาน ขาด ลา มาสาย
   
ฝึกอบรมขับรถ forklift
อบรมขับรถฟอร์คลิฟท์

ศูนย์ฝึกอบรม สยามราช Forklift ที่ได้รับรองมาตรฐานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   
หลักสูตรอบรม - การขับขี่ Forklift ปลอดภันและถูกวิธี
  - ทักษะการบำรุงรักษา
   
หลักสูตร - 1 วัน (สำหรับพนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์ที่มีประสปการณ์แล้ว)
  - 2 วัน (สำหรับผู้ไม่เป็น)
   

ศูนย์ฝึกอบรมขับรถโฟล์คลิฟท์

   
สิทธิประโยชน์
1. ศูนย์ฝึกอบรมได้รับรองมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ สมรรถภาพร่างกาย อย่างครบครัน
2. จบหลักสูตรพร้อมใบ certificate
3. สามารถติดต่อฝึกอบรมได้ทั้ง Inhouse และ Public
4. พร้อมประเมินผลพนักงาน
5. ให้คำแนะนำหลังการฝึกอบรมไปแล้ว

 

   
ตารางการฝึกอบรม
 

วันที่ฝึกอบรม

หลักสูตร

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

สถานที่ฝึกอบรม

27 เมษายน 2559

การขับรถโฟร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

10  ท่าน

บริษัท สยามราชธานี จำกัด

29 มิถุนายน 2559

การขับรถโฟร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

10  ท่าน

บริษัท สยามราชธานี จำกัด

24 สิงหาคม 2559

การขับรถโฟร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

10  ท่าน

บริษัท สยามราชธานี จำกัด

26 ตุลาคม 2559

การขับรถโฟร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

10  ท่าน

บริษัท สยามราชธานี จำกัด

28 ธันวาคม 2559

การขับรถโฟร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

10  ท่าน

บริษัท สยามราชธานี จำกัด


หมายเหตุ : กำหนดการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สอบถามเพิ่มเติม : Tel. 02-7435240 ต่อ 6204  คุณ กัญญาณี 090-1986011   

   

 

Customer Service

Customer Service บริการดูแลรถโฟล์คลิฟท์และให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง 

Customer Service บริการดูแลรถโฟล์คลิฟท์และให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

 

เวลาทำการ (08:00 – 17.00 น.)
โทร.         0-2743-5240  ต่อ 6204
แฟ็กซ์       0-2743-5262

  
 

กรณีฉุกเฉิน (ก่อน 08.00 น. และหลัง 17.00 น.)

 

โทร. คุณ กัญญาณี 090-1986011 
      

  

ผลงาน

 


  หนังสือรับรอง
 

บริษัท สยามราชธานี จำกัด

    ส่งข้อความถึงสยามราชธานีบริษัท สยามราชธานี จำกัด

บริษัท สยามราชธานี จำกัด