บริษัท สยามราชธานี จำกัด
More Than 40 Years We've Been Provided More Than 300,000 People

เอกสารรับรอง

Share |                         

บริษัท สยามราชธานี จำกัด


กำลังมองหางาน
ค้นหาตำแหน่งงานที่สนใจ


  

บริการดูแลรักษาสวนหย่อม

บริการบริการ

  • องค์ประกอบสวนสวย
  • งานดูแลสวนหย่อม
  • บริการของเรา
  • ผลงาน
องค์ประกอบสวนสวย

บริการดูแลรักษาสวนหย่อมบริการดูแลรักษาสวนหย่อมบริการดูแลรักษาสวนหย่อม
   
    • ออกแบบได้ดีและถูกต้องตามหลักวิชาการ
    • การจัดวางและตกแต่งเหมาะสมกับสถานที่
    • ชนิดของพันธุ์ไม้และอุปกรณ์เหมาะสมกับสถานที่
    • ผู้ดูแลมีความรู้และประสบการณ์โดยตรง
    • ให้เวลาและใส่ใจ เพื่อดูแลทุกอย่างตามที่ต้นไม้แต่ละต้นต้องการ

งานดูแลสวนหย่อม

บริการดูแลรักษาสวนหย่อมบริการดูแลรักษาสวนหย่อมบริการดูแลรักษาสวนหย่อม
   
   สนามหญ้า และสวนหย่อมจะดูสวยงาม และร่มรื่น จำเป็นต้องใสใจและให้เวลาในการดูแล รวมถึงจัดหาหรือเตรียมสิ่งที่พืชต้องการให้ครบในปริมาณที่เพียงพอ จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในแต่ละชนิดของพืช ป้องกันกำจัดสิ่งที่ พืชไม่ต้องการออกอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งต้องใช้เวลาและความอดทน เพื่อที่จะทำให้สวนหย่อมดูสวยงามตลอดเวลา ดังคำขวัญของเรา "สวนสวย สิ่งแวดล้อมดี มีมาตรฐาน"

บริการของเรา

   เรามีความพร้อมในด้านการดูแลสวนหย่อมขนาดใหญ่ ด้วยมาตรฐานการทำงาน และบริการที่ได้รับการรับรอง ISO 9001 : 2008 เรามีความพร้อมทั้งผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ คอยให้คำปรึกษา และบริการท่าน เรามีความพร้อมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่จะดูแลแทนท่าน เพื่อให้สวนหย่อมดูสวยงามตลอดเวลา โดยคำนึงเสมอถึงความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ท่าน เพื่อให้ท่านเกิดวามพึงพอใจสูงสุด
   
บริการดูแลรักษาสวนหย่อมบริการดูแลรักษาสวนหย่อมบริการดูแลรักษาสวนหย่อม
   
• ดูแลสวนหย่อมขนาดใหญ่
• เครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ทันสมัยและครบครัน
• ดูแลและให้คำปรึกษาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงมากกว่า 20 ปี
• คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเพื่อความพึงพอใจสูงสุด
• มาตรฐานการให้บริการ ISO 9001:2008

ผลงาน

• ภาครัฐ   
กระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล
กระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล
   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, ศูนย์บริการการกีฬา สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, ศูนย์บริการการกีฬา สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME.
   
บริษัท  ซีเมนต์  จำกัด  
กรมอนามัย สภาการพยาบาล  
   
• ภาคเอกชน  
   
บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) บริษัท แนเชอรับ พาร์ค จำกัด(มหาชน)
บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด(มหาชน)
   
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
   
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
   
บริษัท ไทยยามาฮ่า จำกัด บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด(มหาชน)
บริษัท ไทยยามาฮ่า จำกัด บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด(มหาชน)
   
โรงเรียนสาธิตพัฒนา  
โรงเรียนสาธิตพัฒนา  


บริษัท สยามราชธานี จำกัด

    ส่งข้อความถึงสยามราชธานีบริษัท สยามราชธานี จำกัด

บริษัท สยามราชธานี จำกัด