ขอขอบคุณ คุณเปอร์ – สุวิกรม อัมระนันทน์ พิธีกรรายการ Perspective และรายการ ยินดีที่ได้รู้จัก ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการ Outsource พนักงานขับรถประจำแหน่ง จากทาง SO เพื่อช่วยตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจ และเล็งเห็นว่าการใช้ Outsource ดีกว่ายังไง

หลายๆ องค์กรอยากมีพนักงานประจำที่ Recruit มาเอง แต่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการ Recruit ก็ต้องทนกับการได้พนักงานมาที่ไม่มีประสิทธิภาพ อยากจะเปลี่ยนก็ยากการเลือกใช้ Outsource จึงเป็นทางออกที่ดีในการช่วยจัดการ การดำเนินการ รวมถึงแก้ปัญหาต่างๆ ให้ได้ไม่ว่าจะเป็น

  • พนักงานป่วย ขาด ลา ก็มีคนทำงานแทนให้
  • ดำเนินการให้ได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วกว่า เพราะมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการสรรหาและคัดสรร
  • สามารถปรับเพิ่มหรือลดขนาดองค์กรได้ง่าย
  • อุ่นใจจากการ Recruit พนักงานที่ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมแล้ว

และอีกหลากหลายข้อดีและความประทับใจจากการเลือกใช้บริการ Outsource ซึ่งรับฟังได้จากคลิปนี้เลยครับ

#SO #SIAMRAJATHANEE #ThailandOutsourcing #สยามราชธานี #เปอร์สุวิกรม #perspectivetv #ยินดีที่ได้รู้จัก

@LINE : Consult Outsource

#SO #SIAMRAJCHATANE #UNLOCKPOSSIBILITIES #SOHEREWEARE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION

ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริการต่างๆของเราได้ที่

contact

#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION