TH EN
บริการรถยนต์ให้เช่าหลากรุ่นหลายยี่ห้อ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของท่าน

รายละเอียดการบริการ

Automobile Rental บริการรถเช่า

  • บริษัทสยามราชธานี จำกัด ให้บริการรถเช่าหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์ความสะดวกของผู้ใช้บริการทุกท่าน นอกจากการให้บริการรถเช่าจะช่วยให้ผู้ใช้บริการมีรถยนต์พร้อมใช้ตลอดเวลา ทางบริษัทยังมอบสิทธิประโยชน์มากมาย ให้ผู้ใช้บริการได้ใช้รถยนต์อย่างยืดหยุ่น ไม่จำกัดระยะทาง ไม่ถือเป็นสินทรัพย์ ไม่ต้องส่งซ่อม ต่อทะเบียน หรือทำประกันเอง และยังควบคุมงบประมาณได้อีกด้วย
  • ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรถยนต์ และระยะเวลาการเช่าที่ตรงความต้องการได้ เราให้บริการเช่ารถระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) ระยะยาว (2-5 ปี) บริการเช่ารถพร้อมพนักงานขับรถที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพอย่างดี และบริการเช่ารถยนต์ดัดแปลง
ดูเพิ่มเติม