TH EN
บริการพนักงานชำนาญการขับรถฟอล์คลิฟท์ พร้อมหลักสูตรอบรมมาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รายละเอียดการบริการ

บริการพนักงานขับรถ Forklift

  • เราให้บริการพนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์ที่ผ่านกระบวนการคัดสรร อบรมและทดสอบการขับขี่ตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เราสามารถหาพนักงานแทนให้ได้ทันทีในกรณีที่พนักงานขาด ลา หรือสาย นอกจากนี้ เรายังมีหลักสูตรอบรมการขับขี่ และดูแลรักษารถฟอร์คลิฟท์พร้อมใบรับรองเมื่อเข้ารับการอบรมสำหรับพนักงานขับรถ ทั้งผู้ที่มีประสบการณ์การขับรถฟอร์คลิฟท์ และไม่มีประสบการณ์