TH EN
ลดภาระการบริหารงานบุคคล พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยบริการพนักงานสำนักงานคุณภาพ

รายละเอียดการบริการ

บริการพนักงานในสำนักงาน

  • จะงานธุรการ งานเอกสารภายใน หรือประชาสัมพันธ์ เราก็พร้อมจัดหาพนักงานคุณภาพตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และยังมีผู้ประสานงานดูแลและให้บริการตลอดสัญญาจ้าง โดยมีระยะสัญญาจ้าง 12 เดือนขึ้นไป พนักงานของเราผ่านการคัดสรรคุณภาพ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติตามตำแหน่งงาน นอกจากจะลดลดภาระการบริหารงานบุคคลของผู้ใช้บริการแล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงานประจำ และควบคุมงบประมาณได้อีกด้วย