คุณไกร วิมลเฉลา

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

เรามุ่งเน้นที่จะผลักดันธุรกิจจ้างเหมาบริการ (Outsourcing Services) นี้ให้เติบโต ด้วยความเชี่ยวชาญและความสามารถของพนักงานทุกคน ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

ภาพรวมของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ถือว่าเป็นอีกปีที่มีความท้าทายเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าบางบริการอาจจะดูว่ามีความเสี่ยง แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับเรา เพราะเราเล็งเห็นถึงการแข่งขันทางธุรกิจของโลกที่มีการลดต้นทุนในด้านต่างๆ รวมถึงการลดภาระงานในองค์กร ทั้งหมดนี้จึงเป็นโอกาสที่ทำให้เราประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในปีที่ผ่านมา

ปัจจุบัน หน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนต่างมีความต้องการจ้างเหมาบริการ (Outsourcing Services) มากขึ้น เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ และควบคุมต้นทุนแรงงาน บริษัทสยามราชธานีจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางด้านจ้างเหมาบริการชั้นนำของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นคุณภาพ และบริการที่หลากหลาย

ในประเทศไทยสยามราชธานีมีข้อได้เปรียบในด้านกลยุทธ์ทางการตลาดและมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันสูง ในฐานะที่เป็นผู้ดำเนินธุรกิจจ้างเหมาบริการที่เชื่อถือได้ บริษัทของเรามีลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ถึงแม้ลูกค้าจะมีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทของเราก็พร้อมที่จะบริการและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเป็นอย่างดี

แผนบริหารในปีต่อไป บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) กำหนดไว้ว่าจะเร่งสร้างผลงานที่ดีมากขึ้น เพื่อที่เราจะได้เป็นผู้นำในระดับเอเชีย เราจะให้บริการด้วยความประทับใจ ดังนโยบายที่เราพูดมาตลอดว่า "บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจ ให้แก่ลูกค้า"