เรากำลังมองหาคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเข้าร่วมทีมกับเรา

วิธีการสมัคร

สมัครงานด้วยตนเองหรือสมัครงานออนไลน์

 • บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
  329 ม.10 กุศลส่งสามัคคี ซ.1 ถ.รถรางสายเก่า ต.สำโรง
  อ.พระประเเดง จ.สมุทรปราการ 10130
 • อีเมล์
  hr@siamraj.com
 • โทร
  +66 2363 9300

ตำแหน่งงานว่าง

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ จ.สมุทรปราการ
หน้าที่รับผิดชอบ :
 • พัฒนาโปรแกรมและระบบ web application
 • ออกแบบระบบเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล พร้อมรับทั้งคนสาย front-end, back-end และ full-stack
 • เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP, JavaScript, CSS, HTML ถ้าเคยใช้ Framework Laravel จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ฐานข้อมูลได้ เช่น MySQL, MongoDB
 • สามารถออกแบบหน้าเว็บแอพพลิเคชั่นได้ เช่น ใน Adobe XD
 • ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเองตาม Trends ของ Programmers ทั่วโลก ชอบความท้าทาย
คุณสมบัติ :
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ : บริษัทยินดีรับทั้งคนที่เคยทำงานมาแล้ว นักศึกษาจบใหม่ และรวมถึงคนที่ยังไม่จบมหาวิทยาลัย เพราะเราดูที่ความรู้และความตั้งใจเป็นหลัก
สมัครทันที
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ จ.สมุทรปราการ
หน้าที่รับผิดชอบ :
 • พัฒนาและออกแบบเว็บแอพพลิเคชั่น หรือโมบายแอพพลิเคชั่น ตามความต้องการ (Requirement) ของบริษัทฯ
 • ร่วมกับทีม Designer ออกแบบ UX/UI เพื่อให้ตรงตามความต้องการ และเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ
 • ร่วมกับทีมจัดทำ Training & Workshop สำหรับผู้ใช้งาน
 • ควบคุมให้ระบบที่พัฒนาสามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพ, มีความถูกต้อง, มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คุณสมบัติ :
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : ไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีผลงานระหว่างเรียน
คุณสมบัติพิเศษ :
 • เข้าใจถึงความต้องการทางธุรกิจและสามารถวิเคราะห์และพัฒนาระบบตามความต้องการนั้นได้
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1 – 2 ปีขึ้นไปในสายงานพัฒนาระบบ Web Application หรือ Mobile Application (iOS & Android)
 • สามารถเขียนเว็บด้วย PHP / JS / CSS ได้
สมัครทันที
แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

เพียงกรอกข้อมูลคุณก็สามารถสมัครงานกับบริษัทสยามราชธานีได้ทันที