เรากำลังมองหาคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเข้าร่วมทีมกับเรา

วิธีการสมัคร

สมัครงานด้วยตนเองหรือสมัครงานออนไลน์

 • บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
  329 ม.10 กุศลส่งสามัคคี ซ.1 ถ.รถรางสายเก่า ต.สำโรง
  อ.พระประเเดง จ.สมุทรปราการ 10130
 • อีเมล์
  hr@siamraj.com
 • โทร
  +66 2363 9300

ตำแหน่งงานว่าง

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ จ.สมุทรปราการ
หน้าที่รับผิดชอบ :
 • นำเสนองานบริการของธุรกิจ
 • คำนวณราคางานบริการของธุรกิจ
 • งานเอกสารด้านการตลาด
 • ขยายตลาด
 • ออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อประชุมหรือรับข้อแนะนำ
 • โทรหาลูกค้าเพื่อแนะนำบริการงานของธุรกิจ
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
 • เพศ :ชาย/หญิง
 • อายุ : 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ : อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติพิเศษ :
 • มีความรู้เรื่องต้นไม้ สวนหย่อม โรคพืช
 • มีรถยนต์ใช้ในงาน
 • มีความรู้เรื่องการขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
สมัครทันที
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ จ.สมุทรปราการ
หน้าที่รับผิดชอบ :
 • ประสานงานเข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานของบริษัทผู้ว่าจ้าง
 • อบรมและชี้แจงพนักงานให้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทและหน่วยงาน
 • อบรมและชี้แจงพนักงานให้ปฏิบัติงานได้ถูกวิธีและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามสภาพหน้างาน
 • ทำแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้พนักงานได้เข้าใจในหน้าที่และแผนการทำงาน
 • ตรวจสอบควบคุมงานให้อยู่ในสภาพที่ดีเป็นไปตามข้อกำหนดและแผนงานตามไซต์
คุณสมบัติ :
 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี สาขาพืชสวน / ภูมิทัศน์
 • ประสบการณ์ : ไม่น้อยกว่า 2 ปี
คุณสมบัติพิเศษ :
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word / Excel ได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้
 • สามารถอ่านแบบหรือเขียนแบบได้
สมัครทันที
3สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ จ.สมุทรปราการ
หน้าที่รับผิดชอบ :
 • พัฒนาและออกแบบเว็บแอพพลิเคชั่น หรือโมบายแอพพลิเคชั่น ตามความต้องการ (Requirement) ของบริษัทฯ
 • ร่วมกับทีม Designer ออกแบบ UX/UI เพื่อให้ตรงตามความต้องการ และเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ
 • ร่วมกับทีมจัดทำ Training & Workshop สำหรับผู้ใช้งาน
 • ควบคุมให้ระบบที่พัฒนาสามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพ, มีความถูกต้อง, มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คุณสมบัติ :
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : ไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีผลงานระหว่างเรียน
คุณสมบัติพิเศษ :
 • เข้าใจถึงความต้องการทางธุรกิจและสามารถวิเคราะห์และพัฒนาระบบตามความต้องการนั้นได้
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1 – 2 ปีขึ้นไปในสายงานพัฒนาระบบ Web Application หรือ Mobile Application (iOS & Android)
 • สามารถเขียนเว็บด้วย PHP / JS / CSS ได้
สมัครทันที
แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

เพียงกรอกข้อมูลคุณก็สามารถสมัครงานกับบริษัทสยามราชธานีได้ทันที