วันที่ รายละเอียด
09 เม.ย. 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564 เวลา 13.00น. ณ ทรูดิจิทัล พาร์ค
29 มี.ค. 2564 Opportunity Day 4Q2020 เวลา 09.00 - 10.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday