ราคาหลักทรัพย์

งบการเงินประจำปี 2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563

กิจกรรมปฏิทิน

Opportunity Day 4Q2020

เวลา 09.00 - 10.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564

เวลา 13.00น. ณ ทรูดิจิทัล พาร์ค

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท
หน่วย: ล้านบาท

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณณัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง
  • เลขที่ 329 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
  • โทร: 0-2363-9399
  • Line: So.IR
อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทางอีเมล์