เลือกช่วงวันที่:

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง จาก 14 ต.ค. 2563 ถึง 26 ต.ค. 2563
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( ถึง )
- - - - 0 0
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( ถึง )
- - - - 0 0
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 ต.ค. 2563 5.90 6.30 5.85 6.10 5,143,400 31,538,560
22 ต.ค. 2563 6.00 6.15 5.90 5.90 4,535,300 27,256,710
21 ต.ค. 2563 5.75 6.10 5.70 6.05 6,752,300 40,187,475
20 ต.ค. 2563 5.65 5.75 5.55 5.65 2,380,300 13,418,635
19 ต.ค. 2563 5.75 5.80 5.50 5.55 3,555,000 20,001,810
16 ต.ค. 2563 5.70 5.90 5.60 5.70 11,442,600 65,564,500
15 ต.ค. 2563 6.35 6.50 5.60 5.60 30,478,200 185,967,655
14 ต.ค. 2563 6.70 7.05 6.40 6.40 143,221,800 965,509,015

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น