SET: SO
ราคาล่าสุด
13.20 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
-
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
0
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
- / -
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
- / -
วันก่อนหน้า
13.20
ราคาเปิด
-
ช่วงราคาระหว่างวัน
- - -
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
5.50 - 13.90