SET: SO
ราคาล่าสุด
11.80 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.20 (1.72%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
877,300
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
10,416,020
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11.80 / 40,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11.90 / 52,400
วันก่อนหน้า
11.60
ราคาเปิด
11.60
ช่วงราคาระหว่างวัน
11.60 - 12.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
5.50 - 12.90