SET: SO
ราคาล่าสุด
9.70 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.70 (-6.73%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
717,684
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
7,073,045
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9.70 / 4,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9.80 / 1,000
วันก่อนหน้า
10.40
ราคาเปิด
10.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
9.65 - 10.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.65 - 24.10