SET: SO
ราคาล่าสุด
6.10 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.20 (3.39%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5,143,400
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
31,538,560
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.10 / 18,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6.15 / 200
วันก่อนหน้า
5.90
ราคาเปิด
5.90
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.85 - 6.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
5.50 - 7.05