SET: SO
ราคาล่าสุด
20.60 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
+0.40 (1.98%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,129,500
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
64,264,960
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
20.60 / 141,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
20.70 / 10,900
วันก่อนหน้า
20.20
ราคาเปิด
20.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
20.20 - 20.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
8.70 - 24.10