SET: SO
ราคาล่าสุด
11.80 THB
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
289,730
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
3,438,290
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11.80 / 7,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
12.00 / 29,200
วันก่อนหน้า
11.80
ราคาเปิด
11.90
ช่วงราคาระหว่างวัน
11.60 - 12.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
10.30 - 24.10