ธุรกิจของเรา

Data Solutions ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการข้อมูลและเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีชั้นนำ เราให้บริการการจัดการข้อมูลและเอกสารหลายรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ใช้บริการ Data Solutions แบ่งออกเป็น 3 บริการ ได้แก่ บริการงานสแกนเอกสาร เราสแกนเอกสารให้สำนักงานต่างๆ เพื่อจัดการข้อมูลมหาศาลให้เป็นระบบ บริการบันทึกข้อมูล เราทำการบันทึกข้อมูลและตรวจ QC เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วที่สุด และบริการจดหน่วยแจ้งหนี้ เราจดหน่วยด้วยเครื่อง HandHeld ประมวลผลข้อมูล QC อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องที่สุด

เยี่ยมชมเว็บไซต์