บริการจัดการข้อมูลเอกสารหลายรูปแบบ และระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบออนไลน์

So Next ของบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) แบ่งเป็น 2 บริการ คือ Data Solutions และ S-Next

Data Solutions เป็นระบบจัดการข้อมูลและเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ เราให้บริการจัดการข้อมูลและเอกสารหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น บริการงานสแกนเอกสาร บริการคีย์ข้อมูล และบริการบันทึกข้อมูลภาคสนาม เป็นต้น

S-Next บริการนี้เป็นบริการที่ลดความซับซ้อนในการทำงาน เรามีระบบ DIGIDOCS เป็นระบบบริหารจัดการเอกสาร ออนไลน์ ทำให้การทำงานเอกสารสะดวกยิ่งขึ้น ระบบ CARPOOL เป็นระบบจัดสรรทรัพยากรรถยนต์ในองค์กร ทำให้การทำงานเป็นระบบมากขึ้น และระบบ TIKTRACK เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลการลงเวลาของพนักงานแบบเรียลไทม์ ทำให้ใช้งานง่าย และสามารถเช็คข้อมูลได้สะดวกขึ้น

ประสบการณ์บันทึกข้อมูลมากกว่า 100 ล้าน ข้อมูล

ให้บริการมากกว่า 10 ปี

กลุ่มบริการ

บริการบริหารจัดการข้อมูลเอกสาร
บริการบริหารจัดการข้อมูลเอกสาร
ผู้เชี่ยวชาญด้านงานสแกนเอกสารและบันทึกข้อมูลให้กับองค์กร ของสำนักงานต่างๆ ทั้งราชการและเอกชน ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
ระบบจัดการเอกสารออนไลน์
ระบบจัดการเอกสารออนไลน์
ลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงาน เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น กับระบบ DIGIDOCS, ระบบ CARPOOL และระบบ TIKTRACK
ติดต่อเรา เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา
เบอร์โทรศัพท์ :
02-363-9300 ต่อ 5210
มือถือ :
063-224-3209