ธุรกิจของเรา

Academy เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อเปิดรับสมัครพนักงานขับรถของ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) โดยต้องเข้ารับการอบรม 2 วัน แล้วเริ่มงานเป็นพนักงานของบริษัทฯ ได้ทันที หลักสูตรการอบรมของเรา เป็นหลักสูตรอบรมพนักงานขับรถแบบมืออาชีพ คอร์สการอบรมเบื้องต้น ได้แก่ หลักการเตรียมความพร้อมของพนักงานขับรถใหม่, อุบัติเหตุและสาเหตุของอุบัติเหตุ, กฎหมายจราจรเบื้องต้น, Defensive Driving & Commentary Drive ฯลฯ ทั้งหมดนี้จะได้รับการอบรมจากอาจารย์ผู้ชำนาญ เราเปิดอบรมทุกเดือน ใน 1 เดือน จะเปิด 2 รอบ สถานที่อบรม บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

เยี่ยมชมเว็บไซต์