ธุรกิจของเรา

เราเป็นบริษัท Outsourcing พนักงานขับรถอันดับ 1 ของประเทศไทย ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพพนักงานขับรถ คัดสรรให้ตรงตามความต้องการลูกค้า และเริ่มงานภายในเวลา 3 วัน โดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาบริหารจัดการให้กับลูกค้า เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการกับลูกค้า พนักงานขับรถของเรามีทั้งพนักงานขับรถผู้บริหาร และพนักงานขับรถส่วนกลาง โดยพนักงานขับรถผู้บริหารเรามีพนักงานให้บริการที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ และพนักงานขับรถส่วนกลาง เราให้บริการที่หลากหลายลักษณะงาน พนักงานสามารถปรับตัวได้ดีกับการให้บริการในหลากหลายรูปแบบ

เยี่ยมชมเว็บไซต์