ธุรกิจของเรา

เราให้บริการพนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์ที่ผ่านกระบวนการคัดสรร อบรมและทดสอบการขับขี่ตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เราสามารถหาพนักงานแทนให้ได้ทันทีในกรณีที่พนักงานขาด ลา หรือสาย นอกจากนี้ เรายังมีหลักสูตรอบรมการขับขี่ และดูแลรักษารถโฟล์คลิฟท์พร้อมใบรับรองเมื่อเข้ารับการอบรมสำหรับพนักงานขับรถ ทั้งผู้ที่มีประสบการณ์การขับรถโฟล์คลิฟท์ และไม่มีประสบการณ์

เยี่ยมชมเว็บไซต์