ธุรกิจของเรา

จะงานธุรการ งานเอกสารภายใน งานบันทึกข้อมูล หรือประชาสัมพันธ์ เราก็พร้อมจัดหาพนักงานคุณภาพตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และยังมีผู้ประสานงานดูแลและให้บริการตลอดสัญญาจ้าง โดยมีระยะสัญญาจ้าง 12 เดือนขึ้นไป พนักงานของเราผ่านการคัดสรรคุณภาพ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติตามตำแหน่งงาน เนื่องจากงานประเภทเหล่านี้เป็นงานที่ใช้ต้นทุนสูง บริการของเราจะทำให้ลูกค้าควบคุมงบประมาณได้ ลดภาระการบริหารงานบุคคล แล้วยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงานประจำ ลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น

เยี่ยมชมเว็บไซต์