ธุรกิจของเรา

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) เรามีช่างไฟฟ้าอาคาร ดูแลระบบไฟส่องสว่าง เปลี่ยนหลอดไฟ เดินสายไฟ ประจำอยู่ที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ที่สำนักงานใหญ่ทุ่งมหาเมฆ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้ที่จะสมัครเข้าทำงานกับเราจะต้องมีใบรับรองช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 หรือสูงกว่า โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอบเขตงานของเราจะเป็น งานซ่อมบำรุง ติดตั้ง รื้อถือน อุปกรณ์ไฟฟ้า, ระบบส่งจ่ายไฟฟ้ากำลัง, โทรศัพท์ โทรสาร และเครือข่ายสื่อสาร, งานโสดทัศนูปกรณ์ของห้องประชุมและเครื่องเสียงประชุม และระบบเครื่องยนต์ดับเพลิง เป็นต้น

เยี่ยมชมเว็บไซต์