ธุรกิจของเรา

Training แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ บุคคลภายใน และบุคคลภายนอก เรามีอุปกรณ์การอบรมที่ทันสมัย โดยการทดสอบการขับรถของเราจะใช้เครื่อง Simulator และเครื่อง VR มีการทดสอบในฐาน และบนถนนจริง Training สำหรับบุคคลภายใน จุดประสงค์เพื่อทดสอบและกลั่นกรองผู้สมัครที่จะมาเป็นพนักงานขับรถ ที่เราจะส่งไปยังหน่วยงาน Training สำหรับบุคคลภายนอก จะเป็นการขายคอร์สให้ลูกค้า โดยมี 2 ส่วน ส่วนที่ 1 MOU เป็นหลักสูตร 6 ชั่วโมง ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่วนที่ 2 ลูกค้า สามารถเลือกคอร์สหลักสูตรได้ โดยมีระดับทั่วไป และระดับเทรนเนอร์

เยี่ยมชมเว็บไซต์