บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ โรงแรมระยองซิตี้ บริจาคเครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันชนิดความถี่สูง มูลค่า 1,200,000 บาท

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ โรงแรมระยองซิตี้ บริจาคเครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันชนิดความถี่สูง มูลค่า 1,200,000 บาท

เพื่อเป็นการช่วยเหลือโรงพยาบาล รวมถึงช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น และลดการแพร่ระบาดไม่ให้แพทย์และพยาบาลต้องทำงานหนัก

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคมให้ผ่านวิกฤติ Covid-19 ไปด้วยกัน

#ร่วมด้วยช่วยกัน แล้ว #เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #Covid19 #SO #SIAMRAJATHANEE #SimplifyYourLife