หนังสือขอบคุณจากโรงพยาบาลราชวิถี | SO รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคม ให้ผ่านวิกฤติ Covid-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

หนังสือขอบคุณจากโรงพยาบาลราชวิถี | SO รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคม ให้ผ่านวิกฤติ Covid-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน