สร้างองค์กรให้แข็งแกร่งด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

สร้างองค์กรให้แข็งแกร่งด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

สยามราชธานี มุ่งมั่น พัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาองค์กรอยู่ตลอด เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในธุรกิจที่หลากหลายภายใต้การบริหารของสยามราชธานี ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากปัญหาของลูกค้า ลูกค้าคือผู้จุดประกายปัญหาเหล่านั้นให้เราได้ตระหนักถึงและนำมาคิดต่อยอดจนพัฒนาเป็นธุรกิจใหม่ เป็นการเพิ่มการให้บริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกับลูกค้าได้อย่างน่าประทับใจ โดยสิ่งที่คอยเป็นแรงขับเคลื่อนให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่นนั่นก็คือการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาร่วมด้วย สยามราชธานี มีทีมพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ นำโดยทีมงานนักพัฒนาระบบที่มีความสามารถและประสบการณ์มามากว่า 10 ปี กับการดูแลและพัฒนาระบบการทำงานขององค์กรมามากกว่า 10 ปี และในอนาคตเราก็ยังมุ่งมั่นนำเอาเทรนด์ความรู้ใหม่ในของเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัฒนางานต่อไป เป็นเวลากว่าสองปีที่สยามราชธานี ได้สร้างและพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) ต่างๆ ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในระบบการทำงานขององค์กรให้ประสิทธิภาพและที่สำคัญต้องช่วยให้ “ง่าย” ขึ้น

•DIGIDOCS ระบบจัดการเอกสาร เซ็นต์และอนุมัติเอกสารออนไลน์ แชร์เอกสาร จัดเก็บเอกสารเสมือนแฟ้มเอกสารขนาดใหญ่

 

•TIKTRACK ระบบลงเวลาเข้า- ออกงาน ของพนักงาน การลางาน การเบิกค่าล่วงเวลา ผ่านโทรศัพท์มือถือ

 

•Carpool ระบบบริหารจัดการรถยนต์ภายในองค์กร จองผ่านระบบออนไลน์ หัวหน้างานสามารถอนุมัติได้ทันที

 

•E-Slip ระบบสำหรับตรวจสอบเงินเดือนแบบ Real-time สามารถดาวน์โหลดสลิปเงินเดือนแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์

 

•iRecruit ระบบรับสมัคร คัดกรอง และติดตามสถานะ การจัดส่งพนักงานเข่าเริ่มงานกับไซด์งาน

 

•Meter Reading ระบบอ่านมิเตอร์น้ำ คำนวณค่าน้ำ ด้วยโทรศัพท์มือถือ สามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้พร้อมทั้งเก็บพิกัด GPS ของมาตรน้ำ

 

•VR (Virtual Reality) เทคโนโลยีที่ให้ความรู้สึกเสมือนจริง จำลองการขับรถต่างๆ เพื่อใช้ในการทดสอบคุณภาพการขับรถของพนักงาน

 

สิ่งเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้พนักงานทุกคนสามารถทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ซึ่งแพลตฟอร์มทั้งหมดนี้เราได้เปิดให้ลูกค้าทุกท่านได้ใช้งานเหมือนกันกับเราด้วย สยามราชธานี ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็นผู้ให้โซลูชั่นที่พลิกการดำเนินชีวิตเเละการทำธุรกิจให้เป็นเรื่องง่าย