เพิ่มมาตรการป้องกัน ตรวจเชื้อเพิ่มความชัวร์ก่อนส่งพนักงานขับรถทดแทนไปบริการลูกค้า

เพิ่มมาตรการป้องกัน ตรวจเชื้อเพิ่มความชัวร์ก่อนส่งพนักงานขับรถทดแทนไปบริการลูกค้า

แม้แต่คนขับรถทดแทน ยังต้องตรวจหาเชื้อไวรัส เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า SO เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงได้มีการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับพนักงานขับรถทดแทนฟรี โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลชั้นนำมาตรวจให้บริการ หากตรวจแล้วไม่พบเชื้อไวรัส เราจึงจะให้ส่งให้พนักงานขับรถออกไปปฏิบัติงานได้

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของลูกค้าของเราทุกท่านครับ

#SOcialDistancing #ห่างกันสักพัก #COVID19
#SO #SIAMRAJATHANEE #SimplifyYourLife