GIVE BLOOD GIVE LIFE

GIVE BLOOD GIVE LIFE

ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรมดีๆ ของสยามราชธานีกับการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 สำหรับพนักงานท่านใดที่ไม่สามารถบริจาคเลือดได้ในครั้งนี้ SO ยังมีครั้งหน้าอีกเช่นเคย แล้วพบกันใหม่อีกครั้งนะคะ

#SO #SIAMRAJATHANEE #SimplifyYourLife