สยามราชธานีมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพด้านการคัดสรรพนักงานขับรถ

สยามราชธานีมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพด้านการคัดสรรพนักงานขับรถ

'สยามราชธานี' ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพด้านการคัดสรรพนักงานขับรถ เพื่อคัดสรรให้ตรงตามความต้องการลูกค้า เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ เพื่อลดต้นทุนให้กับธุรกิจของลูกค้า และพนักงานสามารถเริ่มงานได้ภายในเวลา 3 วัน

พนักงานขับรถของเราผ่านการตรวจสอบ

  • ประวัติด้านอาชญากรรม
  • การทดสอบสายตา
  • การทดสอบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตามลักษณะงาน
  • ได้รับฝึกอบรมด้วยหลักสูตรการขับขี่ปลอดภัยเบื้องต้น (Basic Training)
  • การทดสอบด้วยเทคโนโลยี VR (Virtual reality) เป็นเทคโนโลยีที่ ให้ความรู้สึกเสมือนจริง จำลองการขับรถต่างๆ โดยไม่ต้องรอการสูญเสีย เพื่อนำผลมาวิเคราะห์และประเมินคุณภาพการขับรถของพนักงานได้ทันที

จากประสบการณ์จัดส่งพนักงานขับรถมากกว่า 10,000 คน ทำให้สยามราชธานีมีลูกค้าบริษัทชั้นนำทั่วประเทศมากว่า 40 ปี เพราะเรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าเลือกใช้บริการพนักงานขับรถที่มีทั้งประสิทธิภาพและปลอดภัย เราพร้อมมอบบริการพนักงานขับรถที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้า

เพราะเรื่องคน...ต้องง่าย

ปรึกษาธุรกิจโทร 0-2363-9300

#SOServices #SOPeople #SO #SIAMRAJATHANEE #SimplifyYourLife