IPO Roadshow บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

IPO Roadshow บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

IPO Roadshow : การนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนของ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นไอพีโอจำนวน 85 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 6.50 บาท หลังนักลงทุนตอบรับจองซื้อมากกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ จากจุดเด่นผู้ให้บริการ Outsource ครบวงจร เตรียมเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก 14 ต.ค.นี้

#SO #SIAMRAJATHANEE #SimplifyYourLife #IPO #IPORoadshow