ถอดรหัสเศรษฐกิจเอาต์ซอร์ส 4.0 จากสยามราชธานี

ถอดรหัสเศรษฐกิจเอาต์ซอร์ส 4.0 จากสยามราชธานี

รับฟังแนวทางการบริหารงาน Outsource อย่างครบวงจร โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาและเสริมการบริการที่ดีให้ธุรกิจของลูกค้าดำเนินงานได้สะดวกและคล่องตัวขึ้น

โดยคุณกอล์ฟ ณัฐพล วิมลเฉลา กรรมการบริหารและ COO

ไปที่ : thestandard

#SO #SIAMRAJATHANEE #Outsourcing #OutsourceConsulting #TheStandardPodcast