สัมภาษณ์สดผู้บริหาร SO ประเด็นผลการดำเนินงานที่สดใสและเติบโตสวนกระแสโควิด

สัมภาษณ์สดผู้บริหาร SO ประเด็นผลการดำเนินงานที่สดใสและเติบโตสวนกระแสโควิด

สัมภาษณ์สดผู้บริหาร SO ประเด็นผลการดำเนินงานที่สดใสและเติบโตสวนกระแสโควิด พร้อมด้วยทิศทางการดำเนินงานของบริษัทไตรมาส4 ผ่าน รายการ MoneyDaily

#SO #SIAMRAJATHANEE #Outsourcing #OutsourceConsult #Consult