พ่นฆ่าเชื้อภายในรถยนต์เพื่อป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

พ่นฆ่าเชื้อภายในรถยนต์เพื่อป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

SO ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสุขอนามัย และเป็นการเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึงเป็นการตอกย้ำให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าทุกท่านในการให้บริการของพนักงาน

จึงได้มีการทำความสะอาดพ่นฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสภายในรถยนต์ของพนักงานทุกท่านที่มีความประสงค์ดังกล่าว และรถยนต์ทุกคันก่อนส่งมอบให้ลูกค้าใช้บริการ ทั้งยังได้มีการกำชับให้พนักงานทุกๆท่าน ได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการดูแลเรื่องสุขอนามัยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่ให้ความกรุณามาให้บริการพ่นฆ่าเชื้อภายในรถยนต์ในครั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าทุกๆท่าน

❤️ SO ขอให้ลูกค้ามั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดจากการเลือกใช้บริการจากเราครับ

#SO #COVID19 #SIAMRAJATHANEE #SimplifyYourLife #สยามราชธานี #ThailandOutsourcing