Outsource ทางเลือกที่ใช่ สำหรับธุรกิจยุคใหม่

Outsource ทางเลือกที่ใช่ สำหรับธุรกิจยุคใหม่

การบริหารธุรกิจให้เติบโตในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ถือเป็นความท้าทายสำคัญสำหรับเจ้าของธุรกิจทุกคน แต่ทว่าเรื่องการจัดการระบบภายในองค์กรและบริหารพนักงาน ก็เป็นอีกเรื่องสำคัญ ที่ไม่สามารถละเลยได้ ซึ่งในหลายครั้ง ก็เป็นงานที่ดึงทั้งพลัง และ เวลาของเจ้าของธุรกิจไปไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว แต่ก็เป็นงานที่ไม่สามารถละเลยได้ เพราะอาจส่งผลต่อธุรกิจภาพรวมด้วย เช่น งานหาพนักงาน งานระบบจัดเก็บข้อมูล งานอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในบริษัท ซึ่งดูจะไม่คุ้มค่าเหนื่อยที่เจ้าของจะต้องมาจัดการเอง

ดังนั้น หลาย ๆ บริษัทจึงเลือกใช้บริษัท Outsource ที่มีความชำนาญมาจัดการงานในส่วนนี้แทน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์กว่า เพราะประหยัดเวลา และลดโอกาสเกิดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการลงมือทำเอง ทำให้สามารถทุ่มพลังและเวลาทั้งหมดไปที่ งานหลักที่ก่อให้เกิดรายได้แก่ธุรกิจเพียงอย่างเดียว

เรื่อง คน ให้เราช่วยจัดการ

เรื่องคน เรื่องใหญ่ กว่าจะหาพนักงานที่ทำงานดี มีประสบการณ์ มาทำงานได้สักคน ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ไหนจะต้องประกาศรับรับสมัคร สัมภาษณ์งาน ทดลองงาน หลังจากได้คนที่เหมาะสมกับงาน ความยุ่งยากก็ยังไม่จบ ต้องทำเรื่องเอกสาร สวัสดิการ ประกันสังคมต่าง ๆ เพิ่มเงินเดือน ให้โบนัสเพื่อจูงใจให้พนักงานอยากอยู่กับเราไปนาน ๆ บางคนพอทำงานไปได้ไม่เท่าไหร่ ก็เลือกที่จะลาออกไปเฉย ๆ ทางบริษัทก็ต้องกลับไปเริ่มหาคนตั้งแต่ขั้นตอนแรกใหม่ทั้งหมด จะดีกว่าไหมทางเลือกใช้ Outsource ให้จัดการเรื่องคนให้ เพราะเรามีบริการ SO PEOPLE ในการจัดหาคนที่มีความชำนาญเฉพาะมาทำงานอย่างเหมาะสม ตรงกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ทั้งพนักงานสำนักงาน พนักงานขับรถ ช่างเทคนิค และอื่น ๆ ที่มากมาย ช่วยประหยัดในการหาคน และหมดกังวลเรื่องเอกสาร หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่าง ๆ ทาง SO ก็เป็นผู้จัดการให้ทั้งหมด

เรื่อง ข้อมูล ให้เราช่วยจัดเก็บ

บริษัทที่กำลังเติบโตจะเต็มไปด้วยข้อมูลจำนวนมากที่ต้องเก็บรักษา หากจะให้พนักงานภายในจัดการกันเอง อาจวุ่นวายโดยใช่เหตุ และข้อมูลก็ไม่เป็นระเบียบ ครั้งที่จำเป็นต้องจะเรียกใช้ข้อมูล บ้างก็หาไม่เจอบาง บ้างก็หล่นหายหาไม่เจอ ซึ่งหากเป็นทางการเงิน หรือข้อมูลสำคัญ ย่อมส่งผลกระทบเชิงลบกับบริษัทอย่างแน่นอน ซึ่งมีบริการ SO NEXT เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลแบบมืออาชีพให้กับลูกค้า นอกเหนือจากบริการช่วยจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบและรวดเร็ว สะดวกต่อการใช้ บริการของเรายังครอบคลุมไปถึง การออกแบบระบบที่ช่วยในการจัดการใช้ภายในองค์กรอีกด้วย

เรื่อง ยานพาหนะ ให้เราช่วยบริหาร

การเดินทางถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญ สำหรับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปพบลูกค้า ไปพบหุ้นส่วนทางธุรกิจ หากเจ้าของต้องบริหารจัดการ ยานพาหนะเช่าต่าง ๆ อาจสร้างความวุ่นวายเกินความจำเป็น และส่งผลให้เกิดความผิดพลาดได้ เราจึงมีบริการ SO WHEEL คอยให้บริการเช่ารถยนต์ พร้อมคนขับให้การเดินทางสำคัญของธุรกิจคุณเป็นไปได้อย่างราบรื่น

เรื่อง ภูมิทัศน์โดยรอบ ให้เราช่วยดูแล

สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์เป็นสิ่งที่อาจจะดูเหมือนไม่สำคัญ แต่หากไม่ถูกจัดการให้ดี อาจทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดูไม่ดีตามไปด้วย ซึ่งการจัดการดูแลสวน ต้นไม้ มีรายละเอียดที่ค่อนข้างมาก หากคนที่จัดการไม่มีความชำนาญ อาจส่งผลให้เกิดความเสียหาย จนถึงขั้นต้องเริ่มปลูกใหม่ตั้งแต่ต้น ซึ่งเรามีบริการ SO GREEN ที่ให้คอยช่วยดูแล ภูมิทัศน์ จัดการส่วน และต้นไม้ อย่างมืออาชีพ ให้คุณวางใจ ไม่ต้องคอยกังวลใจอีกต่อไป

ยิ่งการแข่งขันที่สูงขึ้น ธุรกิจในยุคใหม่ยิ่งต้องมี Core Business ที่แข็งแรง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจของคุณ สยามราชธานี (หรือ SO) ผู้ให้บริการ Outsourcing อันดับ 1 ของไทย จึงอยากจะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่ จะเป็น “เพื่อนคู่คิดธุรกิจของคุณ ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างครบวงจร” ที่จะคอยช่วยดูแลงานส่วนอื่น ๆ ของบริษัทคุณให้ดำเนินการได้อย่างราบรื่น

#SO #SIAMRAJATHANEE #SimplifyYourLife #สยามราชธานี #Outsource #ThailandOutsourcing