หลากหลายข้อดี ที่ได้จากการใช้งาน Outsource

หลากหลายข้อดี ที่ได้จากการใช้งาน Outsource

Outsource หรือการจ้างบุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่น เพื่อมาทำงานให้กับองค์กรตามที่ตกลงกัน ถือว่ากำลังเป็นเทรนด์สำคัญในการทำธุรกิจของยุคปัจจุบันเลยก็ว่าได้ อาจเพราะสามารถได้งานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกว่า หรืออาจเป็นเพราะบริหารง่ายและมีความยืดหยุ่นมากกว่า จากสถิติบริษัทชั้นนำต่าง ๆ เลือกที่จะใช้บริการ Outsource มาช่วยจัดการในงานที่ตัวเองไม่ถนัดมากขึ้น และยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นวันนี้เราจะพามาพบกับสารพัดข้อดีที่ได้จากการจ้าง Outsource ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นสิ่งที่บริษัทของคุณกำลังมองหาอยู่ก็เป็นไปได้

1) มีเวลาเพิ่มขึ้นเพื่อธุรกิจหลักของคุณ

การจ้าง Outsource เข้ามาให้ช่วยจัดการในงานที่คุณไม่ถนัดหรือไม่ใช่ธุรกิจหลักของคุณ (Core business) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วงานที่คุณไม่ถนัดจะเป็นงานที่แย่งชิงเวลาคุณมากที่สุด เพราะฉะนั้นการหาผู้ช่วยที่มีความชำนาญมากกว่าในเรื่องนั้นมาจัดการแทนคุณ ก็จะทำให้คุณมีเวลาเพิ่มขึ้น มีเวลาโฟกัสไปกับกิจกรรมที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัท

2) ยืดหยุดกว่าปรับโครงสร้างบริษัทได้รวดเร็ว

การจ้าง Outsource เป็นการจ้างแบบสัญญาที่มีระยะเวลาในการทำงานระบุชัดเจน สามารถเพิ่มหรือลดได้ตามความต้องการ ไม่มีพันธะผูกพันในระยะยาว แต่หากเป็นพนักงานประจำในกรณีที่มีการเลิกจ้าง จำต้องมีเงินชดเชยค่าจ้างและหากตกลงกันได้ไม่ลงตัวก็อาจนำไปสู่การฟ้องร้องหรือมีข้อพิพาทได้ ทำให้อาจเสียทั้งเวลาและเงินโดยใช่เหตุ

3) บริหารจัดการง่าย ทีมงานสบายใจ

หลายครั้งที่บริษัทมีจำนวนงานที่มากเกินกว่าที่พนักงานงานประจำที่มีอยู่จะสามารถทำงานให้บรรลุได้ภายในเวลาที่กำหนดได้ ทำให้การจ้าง Outsource เข้ามาช่วยจัดการงานบางส่วนเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา เพราะทีมทำงานจะได้ไม่ต้องเครียดและทำงานหนักจนเกินไป ส่วนหัวหน้างานก็สามารถบริหารจัดการงานได้ทันภายในระยะเวลาที่ต้องการ

4) จัดหาพนักงานได้รวดเร็ว พร้อมเริ่มงานทันที

การจัดหาพนักงานเพื่อมาทำงานใหม่ มีทั้งกระบวนการคัดสรรคนที่มีหลายขั้นตอน และต้องใช้เวลาเทรนเพื่อให้พร้อมต่อการทำงาน แต่การจ้าง Outsource มาทำงาน ทางบริษัท Outsource จะเป็นผู้ดำเนินการจัดการเอกสารการจ้างงานทั้งหมด และเฟ้นหาพนักงานตามความต้องการของผู้จ้าง ที่มีความพร้อมสามารถเริ่มงานได้ทันที

5) เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

พนักงานที่ถูกส่งมาจาก Outsource จะมีความชำนาญเฉพาะด้าน สามารถแบ่งปันแก่พนักงานประจำได้อีกทั้งพนักงาน Outsource โดยปกติจะมีความมุ่งมั่นในการทำงานเป็นพิเศษ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามสัญญา และมีพฤติกรรมการทำงานที่ดี เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่พนักงาน Outsource ทำจะส่งผลโดยตรงต่อการต่อสัญญาจ้างงานในครั้งต่อไป

6) ลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาขาดคนในการทำงาน

หากเกิดเหตุไม่คาดฝันต่าง ๆ ที่ทำให้พนักงาน Outsource ไม่สามารถมาทำงานได้ หรือมีการลางานด่วนทางบริษัทจะส่งพนักงานคนอื่นที่สามารถรับช่วงต่องานได้ทันที ช่วยลดความเสี่ยงที่งานจะโดนลอยแพ ทำให้คุณมั่นใจได้เลยว่างานในส่วนนี้จะไม่มีทางตกหล่นหรือบกพร่องอย่างแน่นอน

7) ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีกว่า

เพราะการจ้างพนักงานประจำเต็มไปด้วยต้นทุนแฝงที่คุณอาจคาดไม่ถึง เช่น สวัสดิการต่าง ๆ โบนัส การปรับเงินเดือน ค่าอบรม และอื่น ๆ แต่การจ้างงานผ่าน Outsource จะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกำหนดมาแล้วตามสัญญา ซึ่งความรับผิดชอบทั้งหมดจะตกไปอยู่ที่บริษัท Outsource แทน ทำให้คุณสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

8) มีเพื่อนคู่คิดในการดำเนินธุรกิจ

สยามราชธานี (SO) เป็นผู้ให้บริการ Outsource อันดับหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งการทำงานของเราไม่เพียงแต่จัดหาพนักงานที่มีความสามารถเหมาะสมกับกับตำแหน่งงานที่ลูกค้าต้องการเท่านั้น แต่เรายังคอยให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำในการดำเนินการและแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งสั่งสมมาจากประสบการณ์การทำธุรกิจกว่า 40 ปี และมีบริการอื่น ๆ ที่จัดทำขึ้นตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถเติบโตได้เต็มที่ เพราะหากธุรกิจของลูกค้าเติบโต เราก็เติบโตไปด้วยกัน

#SO #SIAMRAJATHANEE #ThailandOutsourcing #สยามราชธานี #Outsource