SO สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) บริจาคสมทบทุนให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สยามราชธานี

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา คุณเนาวรัตน์ วิมลเฉลา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO บริจาคสมทบทุน จำนวน 400,000 บาท และเครื่องพ่นละอองยา จำนวน 80 เครื่อง ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อใช้ในการสนับสนุนการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในความดูแลของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมไปถึงการบริหารงานต่างๆ ในมูลนิธิ โดยมี ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ 

เนื่องจากในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีค่ามลพิษทางอากาศหรือค่าฝุ่น pm 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐานเป็นระยะเวลานาน ทำให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนบริเวณโดยรอบและส่งผลกระทบรุ่นแรงในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ อาทิเช่น โรคหอบหืด วัณโรค และ โรคหลอดลมอักเสบ ที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาแบบเฉพาะทาง  

SO ได้เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ โดยเฉพาะกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดี เราจึงได้บริจาคสมทบทุน จำนวน 400,000 บาท เพื่อใช้ในงานของมูลนิธิ รวมไปถึงส่งมอบเครื่องพ่นละอองยา สำหรับผู้ป่วยทางเดินหายใจ จำนวน 80 เครื่อง ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

สยามราชธานี

ภารกิจสำคัญของมูลนิธิ 

  1. ให้การสนับสนุนการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยของคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมไปถึงกลุ่มผู้ป่วยที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการรักษาเช่นผู้ยากจน ภิษุสามเณรและนักบวชในศาสนาต่างๆ
  2. ให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษา การวิจัยและพัฒนา สวัสดิการของนักศึกษา ข้าราชการ รวมไปถึงพนักงานและลูกจ้างของคณะแพทย์ศาสตร์ มหาิทยาลัยเชียงใหม่ 
  3. สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ เพื่อบรุงรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในบริเวณคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  4. ดำเนินการเพื่อสาธารณธประโยชน์ และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ 
  5. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับของคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  6. ไม่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองแต่อย่างใด 

ช่องทางการรับบริจาค  

บริจาคด้วยตัวเอง ห้องศาลาใต้ร่มพระบารมี การให้…ไม่สิ้นสุด ชั้น 1 อาคารสุจิณฺโณ 

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

  – นัดรับมอบเงินบริจาค หมายเลขโทรศัพท์ 053-936-000 

ชั้น 1 โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
  • วันหยุด และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร 

ธนาคารไทยพาณิชย์ 

– ชื่อบัญชี “มูลนิธิ รพ.สวนดอก คณะแพทย์ มช.” เลขที่บัญชี 566-4-04844-0 

– ชื่อบัญชี “มูลนิธิ รพ.สวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์ อาพาธ” เลขที่บัญชี 566-4-95594-8 

– ชื่อบัญชี “มูลนิธิ รพ.สวนดอก เพื่อผู้ป่วยยากไร้” เลขที่บัญชี 566-4-95596-4 

สามารถบริจาคเป็นเงินสด บัตรเครดิต หรือเช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY โดยสั่งจ่ายในนาม “มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก” 

หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติบ คลิก “มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเป็นองค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 531 ตามประกาศกระทรวงการคลัง” 

@LINE : Consult Outsource

#SO #SIAMRAJCHATANE #UNLOCKPOSSIBILITIES #SOHEREWEARE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION

ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริการต่างๆของเราได้ที่

contact

#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION