BPO หรือ Business Process Outsource

BPO คือการมอบระบบงานบางส่วน มาให้บุคคลภายนอกรับผิดชอบแทน ลูกค้าจึงจ้างบริษัท Outsource เพื่อให้บริษัทเหล่านั้นจัดหาคนทำงานให้ในส่วนต่างๆ ที่ไม่ได้เป็นงานแกนหลักของบริษัทลูกค้า โดยมีการทำสัญญากันเป็นรายปี ช่วยลดค่าใช้จ่ายองค์กรลูกค้า พร้อมกับได้งานที่มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่น ใช้ต้นทุนต่ำกว่าการจ้างพนักงานประจำ และมีคนทำงานให้ตลอด

Business Process Outsourcing หรือ BPO แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

1. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
เป็นกิจกรรมด้านโลจิสติกส์เป็นส่วนใหญ่ เช่น การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง การขนส่ง เป็นต้น องค์กรมักจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญเข้ามารับช่วง Logistics ในลักษณะการจ้างช่วง หรือ Sub-Contract

2. การปฏิบัติการ (Operations)
ส่วนมากจะเป็นการวิจัยและพัฒนา การผลิต การตรวจสอบคุณภาพ แต่ในองค์กรใหญ่มักไม่ค่อยมีบริษัทใดทำ หากจะทำก็จะเป็นลักษณะของการจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยในองค์กรมากกว่าการจ้าง Outsource เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่เป็นความลับขององค์กร

3. การบริหารงานสนับสนุนภายในองค์กร (Business Administration)
เป็นงานสนับสนุนงานหลักในองค์กร เช่น งานการเงินและบัญชี การพัฒนาบุคลากร การเบิกจ่ายต่าง ๆ เป็นส่วนที่มีการจ้างงาน Outsource มากที่สุดในบรรดา 4 ประเภท และมีการใช้ทั้งภายใน และลักษณะบริษัทข้ามชาติ ซึ่งบริษัทของเราก็ให้บริการ Outsource ประเภทนี้

4. การบริการลูกค้า (Sales, Marketing and Customer Care)
โดย BPO ประเภทนี้เป็นการดูแลในเรื่อง การขาย ลูกค้าสัมพันธ์ การตลาด การวิจัยการตลาด โดยส่วนมาก Outsource ประเภทนี้มักจะอยู่ในรูปแบบการบริหารในระบบ Call Center และ Contact Center

โดยบริษัทที่เป็น BPO จะมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ ทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากการให้บริการของหน่วยงานฯ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่เพิ่มขึ้น จึงเลือกที่จะใช้บริการบริษัท Outsource ทำงานบางส่วนให้ นอกจากนี้ภาคเอกชนก็ใช้บริการบริษัท Outsource ด้วย มีเหตุผลคล้ายคลึงกับหน่วยงานราชการ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรโดยใช้ต้นทุนต่ำลง

บริษัท Outsource ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบการจ้างพนักงานลักษณะบริหารจัดการบุคคล อย่างธุรการ ประชาสัมพันธ์ พนักงานบัญชี ฯลฯ แต่ปัจจุบันบริษัทเอาท์ซอร์สเริ่มมีการขยายการให้บริการมากขึ้น เพื่อให้ตอบโจทย์ธุรกิจลูกค้าในอนาคต โดยเฉพาะความต้องการด้านจัดการส่วน IT การบริหารข้อมูล หรือจัดการเอกสารต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ เปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมกับ 5 เหตุผลที่บริษัทชั้นนำเลือกใช้ บริการ Outsource ได้ที่นี้

ด้วยเหตุนี้ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) บริษัท Outsource ชั้นนำของประเทศ ถือเป็นบริษัท BPO ที่ให้บริการแบบครบวงจร จึงได้พัฒนาบริการ SO NEXT ที่เป็นบริการจัดการข้อมูลและเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับมาตรฐาน ISO 27001 (Information Security Management System) ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล

ในส่วนงานทรัพยากรบุคคล อย่าง SO PEOPLE ที่เราให้บริการจัดหาบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ช่างเทคนิค พนักงานขับรถ พนักงาน IT พนักงานธุรการและประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ในการให้บริการบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ การันตีพนักงานพร้อมเริ่มงานภายใน 3 วัน

SO WHEEL บริการรถเช่าสำหรับลูกค้า มีทั้งแบบเช่าขับเองและเช่าแบบพร้อมคนขับ มีทั้งรถตู้ รถเก๋ง รถกระบะ และล่าสุดรถเช่าดัดแปลงตามการใช้งาน ที่พร้อมให้บริการลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกธุรกิจ มีฟังก์ชั่นให้เลือกหลากหลาย ประสบการณ์ให้บริการรถเช่ามามากกว่า 20 ปี พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพพร้อมให้บริการ

และสุดท้าย SO GREEN บริการดูแลสวนและตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ ออกแบบการจัดสวนเสริมภาพลักษณ์องค์กร พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลและรักษาต้นไม้ โดยมีทีมรุกขกรมืออาชีพ

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://ditp.go.th/contents_attach/136561/136561.pdf

#SO #SIAMRAJATHANEE #ThailandOutsourcing #สยามราชธานี #BPO #BusinessProcessOutsource

@LINE : Consult Outsource

#SO #SIAMRAJCHATANE #UNLOCKPOSSIBILITIES #SOHEREWEARE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION

ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริการต่างๆของเราได้ที่

contact

#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION