การบริหาร DATA เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญ

ในปัจจุบันการวางแผนการบริหาร DATA เป็นเรื่องจำเป็นที่บริษัทหรือองค์กร จะต้องหันมาให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรในทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วยกระบวนการต่างๆตั้งแต่การนำเข้าข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล และการบำรุงรักษารวบรวมข้อมูลเหล่านั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน นอกจากนี้ การจัดการข้อมูลยังรวมถึงการวางแผนการใช้ข้อมูล ตรวจสอบ ประมวลผลและส่งมอบข้อมูลเพื่อให้บริษัทหรือองค์กรเกิดประโยชน์สูงสุด

ในการบริหารงาน DATA

“ข้อมูลจะต้อง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย พร้อมใช้งาน”

เครดิตบูโรหรือ NCB นะครับ ทําหน้าที่เป็นถังข้อมูล สถาบันการเงินธนาคารเช่าซื้อบริษัทบัตรเครดิตเป็นคนส่งข้อมูลมาที่ถังข้อมูล เครดิตบูโรจะเอาข้อมูลเหล่านั้นทําเป็นสมุดพกว่า นายสุรพลมีหนี้ที่ไหนบ้าง

มีหนี้กี่บาท? แต่ละบัญชีที่นายสุรพลไปมีหนี้อยู่ เนี่ย. ชําระหนี้เป็นอย่างไร? สมุดพกนี่ก็จะถูกเก็บไว้ที่เครดิตบูโรครับ

แล้ววันหนึ่งนายสุรพลเดินไปขอกู้ที่ไหนก็ตาม นายสุรพลก็จะเอาสมุดพกใบนายสุรพลก็จะเอาสมุดภพใบ เนี้ย ให้กับคนที่อยากได้ตังค์จากคนคนนั้น. ให้ เค้า ดู

ข้อมูลจะไหลเข้าที่ NCB นะครับ. เดือนหนึ่งประมาณหนึ่งร้อยล้านบัญชีสินเชื่อ. คนที่เป็นลูกหนี้สามสิบสองล้านคน สี่แสนบริษัท จะไหลเข้ามาที่เรา และเราก็จะต้องทําสมุดพกรายเดือน แล้วก็รอว่าสามสิบสองล้านคนนี้ สี่แสนบริษัทนี้ไปขอกู้ที่ไหน? แล้วเขาจะมาหยิบเอาสมุดพกล่าสุดเอาไปให้กับแบงค์ที่เขาขอกู้ดูครับ

เครดิตบูโรเราเอง เนี่ย ข้อมูลจะต้อง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย พร้อมใช้งาน

ในสี่สิ่ง เนี้ย ที่เราถูกบังคับว่าตามกฎหมายต้องทําให้ได้นะ ตั้งแต่ข้อมูลวิ่งเข้า จัดเก็บ ตรวจคุณภาพ เก็บรักษา ดูแล ส่งออก กระบวนการทั้งหมด

เราก็ต้องตั้งคําถามว่าเราจะทํายังไงที่จะทําให้เวลาคนเข้ามาขอจากเราปุ๊บ ภายในสามวินาทีห้าวินาที ขอมาหนึ่ง สอง สาม ข้อมูลสมุดพกไป

DATA

เราเริ่มต้นงานกับสยามราชธานีในส่วนที่เราเรียกว่า หนังสือให้ความยินยอม

ปริมาณกระดาษ มันวิ่งมาจากสถาบันการเงินเจ็ดแปดสิบแห่ง คอนเวิร์สจากกระดาษเป็นดิจิทัล ต้องเป๊ะทุกใบ มีหมื่นใบมีแสนใบก็ต้องให้ถูกทุกใบ ตรวจกี่จุด? Reject ยังไง? ทุกอย่างต้องถูกต้องตามกฎหมาย

Requirement ที่เราบอก เป็น Requirement ที่เอากฎหมายเป็นหลัก นะครับ เอาความสะดวกเป็นรอง สยามราชธานี ก็มาตอบโจทย์เราว่า. Compare ได้ตามกฎหมาย ดีขึ้น สิ่งที่เราได้มาคือเราปิดความเสี่ยงในเรื่องกฎหมายเราได้ อย่างที่ผมบอกข้อมูลต้อง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย พร้อมใช้งาน เมื่อเราทําตรงนั้นเสร็จปุ๊บ เราก็เลยคิดว่าอันนี้แหละคือ Solution ที่เกิดขึ้น ข้อดีของสยามราชธานีก็คือว่า เมื่อคุณรู้ว่ามันมีอะไรที่ดีกว่า เขาไม่ได้ปิดงําปิดบัง แล้วก็ค่อยกลับไปที่ออฟฟิศแล้วค่อยเสนอมาเพื่อคิดราคาใหม่ ไม่ใช่! เขาก็บอกเราหน้างานบนสัญญานั้น เพราะฉะนั้นความไว้เนื้อเชื่อใจ ความสัมพันธ์ กฎกติกาในการส่งมอบ สามสิ่งนี้ต้องไปด้วยกัน มันไม่สามารถจะทดแทนกันได้นะครับ

ผู้บริโภคเปลี่ยนไป โจทย์มีอยู่แค่นี้เองคือผู้บริโภค ลูกค้าที่ซื้อของเราใช้บริการเราเปลี่ยนไปคําถามก็คือว่าเราจะวิ่งตามหลังเขาได้เร็วขนาดไหน ถ้าเราเก่งมากพอ เราใช้ Data ได้ เราจะวิ่งไปดักเขา

DATA

   เมื่อเรามีโจทย์จากคนต้องการข้อมูลเราเป็นแบบนี้ เราก็มาดีไซน์ พอมาดีไซน์เสร็จ เราก็จะพบว่า ที่เราทํา เนี่ย แม้ว่ามันจะเป็นท่อนที่มีความสําคัญ ต่เราไม่ได้เก่ง เราต้องหาคนที่เก่งกว่า ดีกว่า เร็วกว่า แล้วยอมจ่าย

นั่นจึงเป็นที่มาว่า เราไม่เคยใช้คําว่า เป็นอันดับแรกที่เราต้องคิดถึง การจะทําลีนต้องเติมเต็มด้วยที่เราเรียกว่าการใช้เติร์ดปาร์ตี้เซอร์วิส เข้ามาปิดช่องว่างพวกนี้ แต่สิ่งที่เราจะคุมคือ เราจะคุมด้วยคอนโทรล คอนโทรลตามมาตรฐานสากล เช่น ISO สแตนดาร์ดต่างๆ ถ้าเรามอง Business Model แบบนี้ปุ๊บ เราจะไม่ติดกับว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทําเองหรือไม่ทําเอง เราตั้งว่า อะไรที่ดีที่สุดที่ที่จะไปสู่ลูกค้า

วิธีการเลือกเอาท์ซอร์สของเรา เราไม่เคยเลือกบนความสัมพันธ์ เราไม่เคยคุยกับเอาท์ซอสด้วยราคาก่อน

มีหลายคนเสนอครับ แต่มีความเสี่ยงกฎหมายเพิ่มขึ้น ในแง่ Maginal course เราไม่เอา

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เราอาจจะไปถึงขั้นที่เราไม่ต้องยุ่งเลยก็ได้ ระบบ Core system เราอาจจะไม่ยุ่ง เรายุ่งเรื่องเดียวคือ Relations ตอบโจทย์ให้ได้ระหว่างเรากับลูกค้า ผมคิดว่ามันมันไปถึงจุดจุดนั้นนะครับใน ในเร็ววันนี้


Outsource หรือการใช้บุคคลที่สามมาเติมเต็มกลยุทธ์ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของตัวเอง ผมเชื่อว่าเป็นกลยุทธ์ ที่จะต้องใช้ในปัจจุบันนี้


ติดตามคลิป VDO สัมภาษณ์ คุณ

คุณ สุรพล โอภาสเสถียร CEO บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) 

คลิกเลย

@LINE : Consult Outsource

#SO #SIAMRAJCHATANE #UNLOCKPOSSIBILITIES #SOHEREWEARE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION

ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริการต่างๆของเราได้ที่

contact

#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION