‘SO’ โชว์ศักยภาพให้บริการ Outsource และ Technology เครดิตบูโรต่อเนื่อง 10 ปี หนุนบริหารฐานข้อมูลลูกค้า 2.5 ล้านรายต่อเดือน

บมจ.สยามราชธานี หรือ SO โชว์ศักยภาพความเป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้าน Outsourcing Service คว้าสัญญาให้บริการ Outsource และ Technology แก่เครดิตบูโรต่อเนื่อง 10 ปี หนุนบริหารฐานข้อมูลลูกค้าเฉลี่ย 2.5 ล้านรายต่อเดือน พร้อมขึ้นเทรนด์ตลาด Outsource เติบโตต่อเนื่อง หลังองค์กรภาครัฐและธุรกิจเอกชน หันสู่ธุรกิจ Outsourcing Service หรือส่วนงานที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักให้มืออาชีพเข้าบริหารจัดการเพิ่มขึ้น

Outsource

 

นายณัฐพล วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ผู้นำด้านธุรกิจ Outsource 

ด้วยประสบการณ์ด้าน Outsource และ Technology แบบครบวงจร มากว่า 40 ปี บริษัทฯ ได้ให้บริการแก่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หรือ เครดิตบูโร (NCB) ในส่วนงาน Data Entry หรือพนักงานคีย์ข้อมูลบนระบบของเครดิตบูโร โดยต้องปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ISO27001) เป็นไปตามกฎของหน่วยงานราชการและสถาบันการเงินต่างๆ รวมถึงร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน เช่น แผนบรรเทาผลกระทบกรณีน้ำท่วมหรือเหตุประท้วง และพัฒนาแผนต่อเนื่องของธุรกิจร่วมกันเพื่อให้บริการของเครดิตบูโรไม่ติดขัดต่อผู้ร้องขอข้อมูล รวมทั้งได้เข้ามารับผิดชอบกระบวนการสแกนเอกสาร การบันทึกข้อมูล การตรวจสอบคำร้องขอบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบในภายหลัง

ทั้งนี้ ปริมาณเอกสารที่ทาง SO ต้องดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลให้แก่เครดิตบูโร เฉลี่ยอยู่ที่ 2.5 ล้านฉบับต่อเดือน โดยแบ่งเป็นการจัดเก็บรูปแบบหนังสือให้ความยินยอม (consent) จำนวน 1 ล้านฉบับต่อเดือน และ เป็นบริการระบบการให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต (e-consent) อีกจำนวน 1.5 ล้านฉบับต่อเดือน ซึ่ง SO เข้ามาช่วยบริหารจัดการ ออกแบบกระบวนการ และวางแผนทีมงานในตำแหน่งต่างๆ รวมถึงการอบรมพนักงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อตกลงในการให้บริการว่าจะทำการรักษาระดับคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับลูกค้า (Service Level Agreement (SLA)) โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Lean Engineering และให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล (Information Security Management System (ISMS))

หลังจากที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้บริการ Outsource ด้านบริหารจัดการบนระบบของเครดิตบูโร ในส่วนการจัดการเอกสารสลิปเงินเดือน และข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบทั้ง consent และ e-consent ซึ่งทาง SO ได้ส่งทีม Lean Engineer เข้าไปศึกษาขั้นตอนการทำงานของเครดิตบูโร เพื่อปรับเปลี่ยนเอกสารที่สำคัญไปสู่รูปแบบดิจิทัลและลดขั้นตอนการทำงานในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลที่ทำให้องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังพัฒนาระบบการทำงานร่วมกันจนได้ระบบที่มีประสิทธิภาพมีความถูกต้องแม่นยำสูง, ส่งงานตรงตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับลูกค้าและข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย ทำให้เครดิตบูโรสามารถจัดสรรบุคลากรภายในองค์กรเพื่อโฟกัสธุรกิจหลักของเครดิตบูโรได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“SO ได้ปรับปรุงพัฒนากระบวนการในการให้บริการ Outsource อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มอัตราการส่งมอบงานต่อคน ลดเวลาทำงานและหางานแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับกระบวนการต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีหรือกระบวนการที่เหมาะสมและส่งมอบทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การขนส่ง การบริหารจัดการบุคลากร การพัฒนาระบบทั้ง Hardware, Software และ Database Management กระบวนการตรวจสอบให้แก่ลูกค้า” 

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต่อว่า แนวโน้มของตลาด Outsource ขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง หลังโควิด-19 คลี่คลาย แต่เทรนด์การว่าจ้างของผู้ว่าจ้างเปลี่ยนไปหันมาเลือกใช้บริการ Outsourcing service มาทำงานใน Function งานที่ไม่ใช่ Core Business ของธุรกิจมากขึ้น เพื่อให้ผู้ว่าจ้างไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับ Function งานที่ไม่ใช่งานหลักของตัวเอง หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลให้ต้องมีการเลิกจ้างบางหน่วยงานอย่างฉับพลัน นอกจากนี้การบริการส่งบุคลากรอย่างเดียวแบบในอดีตเริ่มไม่ตอบโจทย์การสร้าง Value ของผู้ว่าจ้างให้เพิ่มขึ้น เพราะยังมี Function งานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น งาน แอดมิน หรืองานเอกสารที่ทางผู้ว่าจ้างต้องดูแลเองและสร้างค่าใช้จ่ายให้กับผู้ว่าจ้าง รวมถึงไม่สามารถจัดสรรบุคลากรไปโฟกัสธุรกิจหลักได้อย่างเต็มที่ ซึ่งบริการของ SO ไม่ได้เป็นบริการส่งคนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ SO ให้บริการ Business Process Outsourcing โดยวางแผนการทำงานให้ทันตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้แก่ลูกค้า ให้คำปรึกษาด้าน Lean Engineering และ ให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ


SO เชื่อว่า การ Lean องค์กรนั้นไม่ใช่การลดจำนวนคนทำงานเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย แต่เป็นการ Support ผู้ว่าจ้าง ให้สามารถ Lean Function งานต่างๆ ที่ไม่ใช่ Core Business ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้บริการของ SO ตอบโจทย์ของผู้ว่าจ้าง สามารถนำเสนอบริการตรงตามความต้องการ และตอบสนองต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมได้


@LINE : Consult Outsource

#SO #SIAMRAJCHATANE #UNLOCKPOSSIBILITIES #SOHEREWEARE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION

ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริการต่างๆของเราได้ที่

contact

#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION