จากการที่ SO ได้รับความไว้วางใจ ให้เข้าไปร่วมวางแผน ช่วยดูแลบริหารกระบวนการให้กับลูกค้าเสมือนเป็น Strategic Partner คนสำคัญ ทำให้ทุกธุรกิจ เกิดความยืดหยุ่นสามารถปรับเพิ่มหรือลดคนได้อย่างเต็มที่ ประสบผลสำเร็จได้ตามแผน นอกเหนือจากนั้น ยังส่งผลให้ลูกค้า Save Cost ได้มากถึง 20% ควบคุมประสิทธิภาพการจัดการบุคลากรได้ถึง 98% ลูกค้าสามารถไปโฟกัสส่วนอื่นขององค์กรได้อย่างเต็มที่ หมดกังวลเรื่องข้อจำกัดต่างๆ ให้ Outsource หรือ SO เป็นผู้จัดการและแบกรับความเสี่ยงส่วนอื่นแทน ตอบโจทย์คอนเซปท์ UNLOCK POSIBILITIES, SO HERE WE ARE.

ตัวอย่างจากลูกค้าของเราในกลุ่มอุตสาหกรรม Automotive รายใหญ่ของไทยรายหนึ่ง มีความต้องการปรับลด-เพิ่ม จำนวนพนักงาน 80 ถึง 300 อัตราต่อเดือนได้อย่างอิสระ ตาม Project Plan ในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเกิดข้อจำกัดในการจัดหาทรัพยากรแรงงานให้ทันเวลา การคัดสรรให้ได้คุณภาพ และความเสี่ยงด้านกฎหมายแรงงาน หรือการจ่ายเงินชดเชย ที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับลดจำนวนแรงงานได้ ระหว่าง Project

SO ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลจัดการกับข้อจำกัดดังกล่าว โดยการใช้ความสามารถด้านทรัพยากรบุคคล ดูแลให้ทั้งกระบวนการ เริ่มตั้งแต่การสรรหาและคัดสรรบุคลากร ด้วยทีม Recruit Management อบรมเพิ่มทักษะให้กับพนักงานทุกคนก่อนการเริ่มงาน จากทีม Training เฉพาะทาง ไปจนถึงขั้นตอนการบริหารค่าแรงด้วยระบบ Payroll Management System เพิ่มความถูกต้องให้กับการทำเงินเดือน ซึ่ง SO สามารถบริหารเพิ่มลดจำนวนพนักงานได้ตามความต้องการของงาน ทั้งพนักงานประจำและพนักงานทดแทน และยังสามารถ Relocate ให้กับพนักงานทั้งหมด สามารถให้บริการกับลูกค้ารายอื่นต่อได้หลังจบสัญญา อย่างไม่มีตกหล่นอีกด้วย

การ Scale Up / Scale Down คือหนึ่งในกลยุทธ์เพื่อการจัดการธุรกิจ ด้วยการปรับเพิ่มหรือลดขนาดขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องตอบสนองต่อสภาพตลาด และความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการจะเริ่มต้น Scale Up / Scale Down ในองค์กรนั้น อาจเป็นไปได้ยาก เนื่องจากในแต่ละบริษัท มีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ตามลักษณะของแต่ละธุรกิจ เพราะด้วยเรื่องกฎหมายและความเชี่ยวชาญด้านสภาพการจ้าง การปรับเปลี่ยนลักษณะงาน ซึ่งจัดเป็นความเสี่ยง และส่งผลต่อการเพิ่มลดขนาดองค์กร หากคาดการณ์และประเมินผิดพลาด อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนและเสียโอกาสในการแข่งขัน

1. SO เข้าใจลูกค้าและลูกจ้าง จึงออกแบบ Solutions ที่รับความเสี่ยงแทนลูกค้า, SO เป็นเครื่องมือที่ทำให้ลูกค้าสร้างโอกาสในการแข่งขันและอยู่รอดในสถานการณ์คับขัน

2. SO มีประสบการณ์ บริหารบุคลากรมากว่า 47 ปี จึงออกแบบทางเลือกให้พนักงานได้หลากหลายรูปแบบ ด้วยไซด์งานที่มีให้เลือกกว่า 700 ไซด์ รองรับการจ้างงานได้มากกว่า 10,000 คน

3. SO มี Databases กว่า 200,000 คน รองรับความเสี่ยง การส่งพนักงานทดแทนการ เข้า-ออก

ลูกค้าสามารถบริหาร Core functions ได้อย่างมั่นใจ หมดห่วงเรื่องความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และยังเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทำงาน ให้ SO เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ ที่ช่วยวางแผน ร่วมคิดนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้เติบโตไปพร้อมกัน UNLOCK POSIBILITIES, SO HERE WE ARE.