เปลี่ยนเทรนด์การจ้างงานของบริษัทยุคโควิด ด้วยธุรกิจ Outsource

เทรนด์การจ้างงาน

เทรนด์การจ้างงาน ในยุคโควิด

ปี 2022 เป็นปีที่มีความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่าง ทั้งวิกฤตการณ์โควิด วิกฤติเศรษฐกิจ จึงส่งผลกระทบต่อองค์กรในหลายๆด้านอาทิเช่น เทรนด์การจ้างงาน ทีมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ หลายบริษัทมีการจ้างพนักงงานประจำน้อยลง มีการใช้บริการพนักงานจากบริษัท Outsource หรือการจ้างงานแบบรับเหมาบริการมากขึ้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายขององค์กร โดยปัจจุบันการจ้างงานแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ

จ้างพนักงานประจำ

บริษัทจะจ้างคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาทำงานให้บริษัทโดยตรง เป็นการจ้างงานปกติ เป็นที่นิยม แต่หากมีคนลาออกจะหาคนมาทำงานแทนได้ยากกว่า ต้องคัดเองโดยตรง เกือบทุกบริษัทจะจ้างงานในลักษณะนี้อยู่แล้ว

จ้างแบบ Sub Contractor

คือ บริษัทจ้างให้บุคคลอื่นมารับช่วงต่องานที่มีจำนวนมาก หรือต้องทำนอกพื้นที่

การจ้าง Outsource

การจ้างบริษัทหรือองค์กร ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง “พนักงาน” กับ “ผู้ว่าจ้าง” โดยการจ้างงานลักษณธนี้จะได้พนักงานที่มีคุณภาพ และสามารถหาคนทดแทนได้ ถ้าพนักงานมีไม่เพียงพอ จะไม่ต้องคัดสรรคนเอง ไม่ต้องรอรับสมัคร เพียงแค่บอกบริษัท Outsource ก็ได้คนทำงานได้แบบมืออาชีพ ไม่ต้องรอนาน

จ้าง Freelance

คือจ้างบุคคลหรือบริษัทกลางติดต่อเข้ามาอีกที เพื่อให้ทำชิ้นงานนั้นๆให้สมบูรณ์เรียบร้อยตามที่วางไว้ ไม่อยากจ้างแบบประจำ และมีอิสระในการเลือกมากกว่าแบบพนักงานประจำ

เทรนด์การจ้างงาน ในอนาคต

โดยการจ้างงานในอนาคต อาจจะลดจำนวนคนทำงาน ลดขนาดองค์กร และเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น หลายบริษัทจะใช้เทคโนโลยีที่มีมาใช้ทำงานแทนคน ดังนั้น Outsource จึงตอบโจทย์กว่า ตรงที่มีอิสระเลือกพนักงานผู้เชี่ยวชาญ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะต่อสัญญาหรือไม่

  • มีอิสระและได้งานที่มีคุณภาพ

เพราะความสามารถของพนักงานตรงกับความต้องการของบริษัท ไม่เสี่ยงกับการที่พนักงานลาออกกระทันหัน หาคนแทนไม่ได้ ลดขั้นตอนการ Recruit พนักงาน เพราะบริษัท Outsource ทำให้อยู่แล้ว และจะส่งคนมาทำงานแทนในตำแหน่งที่พนักงานขาดไป

  • เพิ่มความยืดหยุ่นในการจ้างงาน

ไม่มีพันธะสัญญาจ้างงานกับพนักงาน ไม่เหมือนการจ้างพนักงานประจำ ทำให้บริษัทยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ นำเวลาที่เหลือไปโฟกัสกับธุรกิจหลักได้ดียิ่งขึ้น ส่วนที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักก็มีคนทำแทนให้ ตรงนี้จะเพิ่มหรือลดจำนวนคน ปรับเปลี่ยนพนักงานคนใหม่มาแทนคนที่เคยทำตำแหน่งเดิมก็ทำได้ ทำให้หลายบริษัทเลือกที่จะใช้บริการบริษัท Outsource กันมากขึ้นนั่นเอง

โดยจะต้องมีบริษัท Outsource ที่ไว้ใจได้ บ.สยามราชธานี ก็เป็นหนึ่งในบริษัท Outsource ที่พร้อมให้คำปรึกษาและให้บริการในหลากหลายตำแหน่งงาน ไม่ว่าจะเป็น พนักงานบัญชี พนักงานธุรการและประชาสัมพันธ์ IT Support ช่างเทคนิค พนักงานขับรถ และตำแหน่งงานอื่นๆ อีกเพียบ โดยจะให้บริการทั้งหน่วยงานรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ซึ่งจะทำให้ผู้ว่าจ้างได้คนทำงานที่ตรงใจอย่างแน่นอน และด้วยความเชี่ยวชาญในการคัดสรรบุคลากรของทีมงานแล้วยิ่งทำให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าจะได้คนทำงานที่ตรงใจและประหยัดค่าใช้จ่ายในองค์กรได้อย่างแน่นอน

#SO #SIAMRAJATHANEE #SimplifyYourLife #สยามราชธานี #ThailandOutsourcing #Outsource

@LINE : Consult Outsource

#SO #SIAMRAJCHATANE #UNLOCKPOSSIBILITIES #SOHEREWEARE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION

ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริการต่างๆของเราได้ที่

contact

#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION