SO Business Plan 2024 พร้อมขับเคลื่อนองค์กรแบบ Tech-Enable Outsourcing Solution ตั้งเป้าเติบโตทางธุรกิจ 40%

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) จัดงาน SO Business Planning 2024 : Journey to Next Level Outsourcing ณ โรงแรม MII เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2023 โดยให้แต่ละ Business Unit (BU) นำเสนอแผนการดำเนินงานพร้อมตั้งเป้าเติบโตในปี 2024 ภายใต้เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจสู่ Tech-Enable Outsourcing Solution พร้อมตอบรับนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ESG โดยได้นำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยเพื่อพัฒนาและยกระดับการให้บริการด้านแก่ลูกค้าองค์กร เพื่อให้มีความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจลูกค้า

SO พร้อมพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจ พร้อมตั้งเป้าเติบโต 40% ในปี 2024

นอกจากกระบวนการ Lean & Digitization ที่ SO มีความเชี่ยวชาญในการช่วยลูกค้า Transform ธุรกิจให้มีความคล่องตัวมากขึ้นแล้ว ทาง SO ยังร่วมพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เช่น เทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) และเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) เพื่อเสนอ Solutions ที่รวดเร็วและเป็นดิจิทัล (Digitization) สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานและนำ Insight มาต่อยอดพัฒนาธุรกิจ ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจของลูกค้าในยุคที่เกิดการ Disruption ตลอดเวลา ให้ธุรกิจลูกค้าได้โฟกัสที่ธุรกิจหลักเพื่อพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ตามพันธกิจของบริษัทต่อลูกค้าเรื่อง “Let you focus on your core function”

Outsourcing

โดย SO ให้บริการหลากหลายโซลูชันอย่างครบวงจร โดยแบ่งเป็น 4 Business Unit (BU) หลัก ดังนี้

 SO Next : โซลูชันด้านการ Lean & Digitization องค์กรให้คล่องตัวขึ้น

โดย SO Next เชี่ยวชาญงานด้าน Digital Transformation พร้อมเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าทุกรูปแบบ โดยแบ่ง Unit ย่อยการให้บริการออกเป็น 3 Unit ได้แก่

  • DS ให้บริการด้านการบริหารจัดการข้อมูล เช่น การบันทึกข้อมูล สแกน และจัดเก็บ ในรูปแบบ Digitization โดยผสมผสานทั้งบุคลากรบันทึกข้อมูล (Data Entry Workforce) กว่า 1,000 คน และเทคโนโลยีที่ช่วย Lean กระบวนการ เช่น OCR, BPM Platform ภายใต้การรับรองความปลอดภัยมาตรฐาน ISO/IEC27001 และนโยบายความปลอยภัยทางข้อมูลระดับองค์กร
  • SN ให้บริการด้านแพลตฟอร์ม เช่น Business Process Management (BPM) ซึ่งเป็นโซลูชันด้านการจัดการกระบวนการทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้ลูกค้าปรับปรุง Workflow ให้มีประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุนมากขึ้น รวมถึงแพลตฟอร์มอื่นๆ ตามโจทธ์ธุรกิจของลูกค้า ซึ่ง SO Next ได้มีการพัฒนานวัตกรมมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น Robotic Process Automation (RPA) เพื่อช่วยลดงานที่ต้องทำซ้ำๆ และใช้เวลานานให้เร็วขึ้น และ Artificial Intelligence (AI) เพื่อทดแทนกระบวนการที่ซ้ำซ้อน และลดขั้นตอนการจัดการเอกสาร ตามมาตรฐาน ISO
  • IT Outsource Operation (IOO) ให้บริการสรรหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอย่างครบวงจร เช่น โปรแกรมเมอร์ (Programmer) ทั้ง Full-Stack, Front-end, Back-end, Tester, Cyber Security ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะระบบ (System Analyst) ผู้บริหารผลิตภัณฑ์ (Product Owner) รวมถึงตำแหน่งอื่นๆ ในสายงานเทคโนโลยี (IT)

SO People : โซลูชันการจัดหาและบริหาร Workforce ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

SO People บริหาร Workforce ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยมีฐานข้อมูลพนักงานหลากหลายสาขาอาชีพกว่า 200,000 อัตรา เช่น พนักงานขับรถ, พนักงานธุรการ, พนักงานบัญชี ,ช่างเทคนิค รวมถึงบริการจัดหาแรงงานต่างด้าว เป็นต้น ซึ่ง SO People ไม่เพียงแต่ให้บริการจัดหาคน แต่รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่บริษัทพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อให้ลูกค้าดูรายงานผลการทำงานของพนักงานกลุ่มนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยสามารถปรับรูปแบบการรายงานได้ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ เช่น บริหารกำลังคน การจัดหาคนทดแทน (Recruitment Management) การจัดการ Time Attendance ตลอดจนการดูแลด้านการคำนวณค่าแรงและจ่ายเงินเดือน (Payroll Outsource) ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าลดภาระกระบวนการทางด้านงานทรัพยากรบุคคล และงานด้านบัญชีและการเงิน โดยยังคงดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมคุณภาพของงานได้อีกด้วย

SO Green : บริหารภูมิทัศน์ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านพื้นที่สีเขียวและไม้ใหญ่

ให้บริการออกแบบพร้อมดูแลตกแต่งภูมิทัศน์อย่างครบวงจร โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสถาปนิก และรุกขกรมืออาชีพ ทั้งนี้ SO Green ทำงานร่วมกับห้องแลป (Lab) ตรวจสอบคุณภาพดิน เพื่อพัฒนาสูตรปุ๋ยสำหรับต้นไม้แต่ละประเภท รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพและพัฒนาดินหน้าไซต์งานลูกค้า ให้เหมาะสมกับประเภทต้นไม้ที่จะใช้ตกแต่งในไซต์งานนั้นๆ ภายใต้มาตรฐาน ISO:14000, ISO:9001 โดยมีเป้าหมายขยายบริการจากภาคอุตสาหกรรมไปยังภาคบริการมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่สวน ห้าง โรงแรม สนามกอล์ฟ

 

SO Wheel : ผู้นำด้านรถดัดแปลงและรถเช่าเชิงพาณิชย์

ให้บริการรถเช่าเชิงพาณิชย์ รวมทั้งออกแบบรถดัดแปลงตามความต้องการของลูกค้าเพื่อตรงกับความต้องการใช้งานทางธุรกิจ โดย SO Wheel ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมตามนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมขยายธุรกิจไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาด พร้อมทั้งพัฒนาแพลตฟอร์ม VMS ระบบบริหารจัดการการใช้รถยนต์  ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถติดตามสถานะและรอบการ Maintenance รถได้ง่ายขึ้น

ทั้งนี้ SO ได้พัฒนาอินโนเวชั่นใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การสนับสนุนของพาร์ทเนอร์หลายราย เช่น Huawei, Aitomatic (ผู้ให้บริการด้าน AI) และ Bitkub เพื่อเสริมการให้บริการให้ครอบคลุมทุกความต้องการของธุรกิจลูกค้า ในยุคที่เต็มไปด้วยการแข่งขันสูง ต่อยอดจากระบบปัจจุบัน เช่น

  • Recruitment Management Module : ระบบจัดเก็บประวัติของพนักงานที่สามารถส่งให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและยังสามารถหาคนที่ตรงกับสายงานได้อย่างแม่นยำ โดยจะขยายผลเป็นการใช้ AI Matchmaking เพื่อหาผู้สมัครที่ตรงกับความต้องการลูกค้าได้มากขึ้น
  • Employee Self-service Module : ระบบจัดการด้านบุคลากร เช่น การลงเวลาเข้า-ออกงาน ลางาน ตรวจเช็ควันหยุดต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานได้ง่ายและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ (Realtime) รวมถึงการขออนุมัติ รวมถึงการ Integrate กับระบบจากพาร์ทเนอร์ Fintech ต่างๆ เช่น การขอเบิกเงินล่วงหน้า (Earned wage access) และการนำประวัติที่ดีไปเป็น Credit เพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน
  • Business Process and Electronic ISO Module : ระบบการบริการจัดการเอกสารแบบไร้กระดาษ (Paperless) ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการเอกสาร ส่งอนุมัติ ทั้งกระบวนการผลิต การจัดซื้อ การดำเนินการด้านสัญญา การบัญชี ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO
  • Vehicle / Asset Management Module : ระบบบริหารจัดการรถยนต์ส่วนกลางสำหรับองค์กร ที่ช่วยบริหารจัดการรถยนต์และพนักงานขับรถได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่ข้อมูลรถยนต์ ข้อมูลการใช้รถ เช่น ระยะทาง การใช้น้ำมัน การจองใช้รถ เป็นต้น ซึ่งในอนาคตจะขยายผลไปยังการบริหารจัดการสินทรัพย์ต่างๆ ทั้งเรื่องการตรวจสอบประจำปี การซ่อมแซม และการขออนุมัติเบิกใช้ เป็นต้น
  • Site Digitization and ESG Tracking Module : ระบบการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น กำลังคน อุบัติเหตุ ผลการดำเนินงานตาม KPI ที่ตกลงกับลูกค้า รวมถึงระบบการเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการรายงานด้านความยั่งยืนองค์กร เช่น การลดการใช้น้ำมัน การลดการใช้กระดาษ การพัฒนาศักยภาพพนักงาน เป็นต้น

 

#SO #SIAMRAJATHANEE #BUSINESSPLAN
#OUTSOURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCESOLUTION #CuttingEdgeTechnology

Outsourcing
Outsourcing
Outsourcing
Outsourcing
Outsourcing

@LINE : Consult Outsource

#SO #SIAMRAJCHATANE #UNLOCKPOSSIBILITIES #SOHEREWEARE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION

ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริการต่างๆของเราได้ที่

contact

#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION