เตรียมความพร้อมสู่ Next Level of Outsource 

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO จัดกิจกรรม Marketing Bootcamp Next Level of Outsource ที่ The Pine Resort ปทุมธานี เมื่อวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2023 เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทีม Marketing ของแต่ละ BU เรียนรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของกันและกัน พัฒนา New skill ใหม่ๆ และเพิ่มศักยภาพในการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Business Partnership) พร้อมส่งมอบ Solutions ใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ทุกปัญหา (Painpoint) ของลูกค้าได้อย่างครบวงจร   

โดยภายในงานนอกจากจะมีกิจกรรมสันทนาการ เพื่อละลายพฤติกรรมและสร้างความสามัคคีกันภายในกลุ่มแล้ว ยังมีกิจกรรมทางน้ำตามฐานวัดใจต่างๆ ที่สมาชิกในแต่ละทีมจะต้องอาศัยความเข้าใจและความไว้ใจซึ่งกันและกัน ในการผ่านด่านแต่ละด่านไปให้ได้ และสำหรับกิจกรรมในช่วงเย็นได้จัดให้มีการ Workshop : Sales Dogs พันธุ์นักขาย  5 สไตล์ ที่จะแบ่งทีมงานออกเป็น 5 กลุ่มตามสายพันธุ์สุนัขที่มีลักษณะนิสัยในการทำงานที่แตกต่างกัน เพื่อให้แต่ละทีมได้เรียนรู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางในการพัฒนาตนเองและเพื่อนร่วมทีม รวมไปถึงสามารถ Cross-selling บริการต่างๆ และนำเสนอ Solution ที่สามารถช่วยลดต้นทุน ลดความซับซ้อนในการทำงาน,ช่วยให้ลูกค้าได้มีเวลาในการโฟกัสกับงานที่เป็น Core Business ของบริษัทและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด

WORKSHOP “ Sales Dogs พันธุ์ นักขาย 5 สไตล์ 

ทฤษฎีที่จะแบ่งคนออกเป็นกลุ่มตามลักษณะนิสัยในการทำงาน โดยจะแบ่งนักขายออกเป็น 5 สายพันธุ์ได้แก่  

 Pitbull นักขายที่พร้อมจะกระโจนเข้าใส่ด้วยความรุนแรงก้าวร้าวแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ไม่น้อยเช่นกัน  

จุดแข็งสายพันธุ์นี้คือ : 1.มีพลังงานบวกสูง ,2.สามารถปิดการขายได้เก่ง ,3.สามารถเปิดกลุ่มตลาดใหม่ๆได้ดี

จุดอ่อน1.ขาดความละเอียดรอบคอนในการติดตามลูกค้า ,2.ความอดทนต่ำไม่ ,3.ค่อนข้างมีปัญหาในการบริการจัดการทีม 

 สิ่งที่ Pitbull สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้คือ การฝึกทักษะการฟังและจับประเด็นให้มากขึ้น รวมไปถึงพัฒนาด้านการบริหารจัดการทีมเพิ่มเติม

 Poodle คือ นักขายที่ชื่นชอบในความสวยงามหรู่หราและมีจินตนาการสูงชอบใช้ชีวิตแบบเต็มที่ชอบอยู่ท่ามกลางผู้คนพูดเก่งคุยเก่ง มักใช้ความสง่างามในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า 

 จุดแข็งสายพันธุ์นี้คือ : 1.ภาพลักษณ์ดีสามารถสร้างความประทับใจได้เมื่อแรกเห็น ,2.มีพรสวรรค์ด้านการขาย ,3.พัฒนาการตลาดได้ดีและสามารถสร้างเครือข่ายได้ 

 จุดอ่อน : 1.แนวคิดและทัศนคติไม่แน่นอน ,2.มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ,3.บางครั้งอาจพูดมากเกินไปจนลืมการปิดการขาย 

 สิ่งที่ Poodle สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้คือ รับฟังความเห็นของทีม พัฒนาด้านการโฟกัสที่เป้าหมาย และเรียนรู้การปิดการขายโดยตรงให้มากขึ้น

 Golden Retriever นักขายผู้ใจดีที่พร้อมทำตามทุกคำร้องขอของลูกค้า และรักงานบริการเป็นชีวิตจิตใจ สามารถสร้างคุณค่าให้ให้กับสินค้าและบริการได้ดี 

จุดแข็งของสายพันธุ์นี้คือ : 1.มีพลังในการโน้มน้าวจิตใจสูง ,2.มีประสิทธิภาพในการขายสูง ,3.มีใจรักการบริการและใส่ใจผู้อื่นอย่างแท้จริง 

 จุดอ่อน : 1.เกรงใจมากเกิดไปทำให้ปิดการขายได้ยาก ,2.ต้องการเป็นที่ยอมรับ ,3.เป็นคนดีมากเกินไปจนอาจถูกเอาเปรียบได้ 

สิ่งที่ Golden Retriever สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้คือ พัฒนาทักษะการขายในแบบของตนเอง เรียนรู้ที่จะเข้มแข็งและรับมือความิดหวังเมื่อถูกปฏิเสธ

 Hush puppies นักขายที่มีความสุขุมเป็นมิตรยึดมั่นในความซื่อสัตย์ แต่ก็แฝงไปด้วยความมุ่งมั่นที่แรงกล้าเช่นกัน  

 จุดแข็งของสายพันธุ์นี้คือ : 1.สามารถสร้างความไว้ใจกับลูกค้าได้ดี ,2.รับมือและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้ดี ,3.หาข้อตกลงกับลูกค้าได้ 

 จุดอ่อน : 1.ขาดประสบการณ์ด้านการตลาดต้องการคนช่วยเหลือ ,2.ยากในการรักษาแรงจูงใจ ,3.อาจะโดนทำร้ายความรู้สึกได้ง่ายๆ 

สิ่งที่ Hush puppies สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้คือ คือ พัฒนาหรือสร้างระบบการแนะนำที่จะทำให้ลูกค้าบอกต่อ จัดระเบียบความคิดไม่ให้ฟุ้งซ่าน

 Chihuahua นักขายผู้ทุ่มเท มีความฉลาดและเชี่ยวชาญด้านเทคนิคเฉพาะด้าน มีความกระตือรือร้นสูง สามารถพูดเรื่องราวที่ตนเองสนใจได้เรื่อย ๆ จนอาจะทำให้ผู้ฟังปวดหัวได้ 

จุดแข็งของสายพันธุ์นี้คือ : 1.ข้อมูลแน่น เก่งด้านการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ ,2.สามารถให้ข้อมูลที่ไม่อาจะปฏิเสธได้ ,3.เป็นนักแก้ไขปัญหาชั้นเยี่ยม

จุดอ่อน : 1.พูดเร็วเกินไปจนอาจละเลยคู่สนทนา ,2.มั่นใจในข้อมูลของตนเองจนทำให้ผู้อื่นอึดอัด ,3.เข้าถึงยาก 

 สิ่งที่ Chihuahua สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้คือ ฝึกทักษะในการฟังรวมถึงการนำเสนอข้อมูลที่สั่นกระชับน่าสนใจ  พัฒนาการขายในแง่ของผู้เชี่ยวชาญ

 เมื่อเข้าใจถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของตนเองและเพื่อนร่วมทีมแล้วขั้นตอนต่อไปคือการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ให้มากขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นการ Upskill เพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพในการทำงานทั้งของตัวเองและเพื่อนร่วมทีมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพราะในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงความต้องการในการเลือกใช้บริการ Outsource ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสยามราชธานีได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานมากยิ่งขึ้น พร้อมกับการ Reskill บุคลากรในองค์กรเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานและการพัฒนาบริการต่างๆ ของเราให้ง่าย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นด้วย    

ยกระดับการให้บริการเพื่อเป็น Business Partnership ที่ครบวงจร  

 SO พร้อมด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการช่วยลูกค้า Transform ธุรกิจให้สามารถแข่งขันในโลกยุค Disruption ได้ด้วย Solutions ที่หลากหลายและยืดหยุ่นพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น 

SO NEXT : ให้บริการด้าน Digitization & Data Management 

  1. DS ให้บริการด้านการบริหารจัดการข้อมูล เช่น การบันทึกข้อมูล สแกน และจัดเก็บ ในรูปแบบ Digitization พร้อมด้วยบุคลากรบันทึกข้อมูล (Data Entry Workforce) กว่า 1,000 คน และเทคโนโลยีที่จะช่วย Lean Process งานต่างๆ OCR, BPM Platform ภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC27001 และนโยบายความปลอดภัยทางข้อมูลระดับองค์กร 
  2. SN ให้บริการด้านแพลตฟอร์ม เช่น Business Process Management (BPM) ซึ่งเป็นโซลูชันด้านการจัดการกระบวนการทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้ลูกค้าปรับปรุง Workflow ให้มีประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุนมากขึ้น รวมถึงแพลตฟอร์มอื่นๆ ตามโจทธ์ธุรกิจของลูกค้า ซึ่ง SO Next ได้มีการพัฒนานวัตกรมมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น Robotic Process Automation (RPA) เพื่อช่วยลดงานที่ต้องทำซ้ำๆ และใช้เวลานานให้เร็วขึ้น และ Artificial Intelligence (AI) เพื่อทดแทนกระบวนการที่ซ้ำซ้อน และลดขั้นตอนการจัดการเอกสาร ตามมาตรฐาน ISO  
  3. IT Outsource Operation (IOO) ให้บริการสรรหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอย่างครบวงจร เช่น โปรแกรมเมอร์ (Programmer) ทั้ง Full-Stack, Front-end, Back-end, Tester, Cyber Security ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะระบบ (System Analyst) ตำแหน่งอื่นๆ ในสายงานเทคโนโลยี (IT) ทีลูกค้าสามารถแจ้ง Requirement ในส่วนของ skill ต่างๆที่ต้องการได้เลย  

SO PEOPLE : งานด้านการจัดหาและบริหาร Workforce Management

ด้วยฐานข้อมูลพนักงานหลากหลายสาขาอาชีพกว่า 200,000 อัตรา เช่น พนักงานขับรถ, พนักงานธุรการ, พนักงานบัญชี ,ช่างเทคนิค รวมถึงบริการจัดหาแรงงานต่างด้าว  

 ซึ่ง SO People ไม่เพียงแต่ให้บริการจัดหาคน แต่รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่บริษัทพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อให้ลูกค้าดูรายงานผลการทำงานของพนักงานกลุ่มนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยสามารถปรับรูปแบบการรายงานได้ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ เช่น บริหารกำลังคน การจัดหาคนทดแทน (Recruitment Management) การจัดการ Time Attendance ตลอดจนการดูแลด้านการคำนวณค่าแรงและการจ่ายเงินเดือน (Payroll Outsource) ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าลดภาระทางด้านงานทรัพยากรบุคคล และงานด้านบัญชี,การเงิน โดยยังคงดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง รวมไปถึงช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพของงานได้อีกด้วย 

SO Green : งานด้านการบริหารภูมิทัศน์ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านพื้นที่สีเขียวและไม้ใหญ่

บริการด้านการออกแบบพร้อมดูแลตกแต่งภูมิทัศน์อย่างครบวงจร ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสถาปนิกและรุกขกรมืออาชีพ  

 พร้อมบริการด้านการตรวจสอบคุณภาพดิน ด้วยห้องปฏิบัติการ แลป (Lab) จากบริษัท บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อพัฒนาสูตรปุ๋ยและสารบำรุงรักษาสำหรับต้นไม้แต่ละประเภท รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพและพัฒนาดินหน้าไซต์งานลูกค้า ให้เหมาะสมกับประเภทต้นไม้ที่จะใช้ตกแต่ง ภายใต้มาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO:14000, ISO:9001  

 SO Wheel : งานด้านบริการ รถเช่า รถดัดแปลง และรถเช่าเชิงพาณิชย์ 

ที่ลูกค้าสามารถออกแบบรถดัดแปลงและอุปกรณ์เสริมต่างๆได้ตามความต้องการ เพื่อให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นรถกระบะหลังคาสูง,รถตรวจการ,รถ Service ของหน่วยงานรัฐเป็นต้น และเรายังให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมตามนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมขยายธุรกิจไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด พร้อมทั้งพัฒนาแพลตฟอร์ม VMS และระบบบริหารจัดการการใช้รถยนต์  ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถติดตามสถานะของรถและรอบการ Maintenance รถได้ง่ายขึ้น  

  SO มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรและบริการของเราด้วยเทคโนโลยีผสานกับอินโนเวชันใหม่ๆ ร่วมกับพาร์ทเนอร์ชั้นนำด้านเทคโนโลยี เพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร 


SO เชื่อว่า การ Lean องค์กรนั้นไม่ใช่การลดจำนวนคนทำงานเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย แต่เป็นการ Support ผู้ว่าจ้าง ให้สามารถ Lean Function งานต่างๆ ที่ไม่ใช่ Core Business ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้บริการของ SO ตอบโจทย์ของผู้ว่าจ้าง สามารถนำเสนอบริการตรงตามความต้องการ และตอบสนองต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมได้


#SO #SIAMRAJATHANEE #MARKETINGBOOTCAMP #OUTSOURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCESOLUTION 

@LINE : Consult Outsource

#SO #SIAMRAJCHATANE #UNLOCKPOSSIBILITIES #SOHEREWEARE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION

ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริการต่างๆของเราได้ที่

contact

#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION