SO นำเสนอโซลูชั่นใหม่ บริการ KYC Delivery เพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทแพลตฟอร์มด้านการลงทุนอย่าง StashAway โดยรวบรวมข้อมูลยืนยันตัวตนของลูกค้าส่งต่อให้บริษัทฯ โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยปรับกระบวนการทำงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำ BPO (Business Process Outsourcing) ให้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยใช้เวลาน้อยที่สุด เมื่อนำเทคโนโลยีมารวมกับจุดแข็งเรื่องบุคลากรทำให้เกิดเป็นบริการใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าองค์กร ได้โฟกัสกับ Core Business ของตนเองได้เลย

การทำ KYC หรือ Know Your Customer เป็นกระบวนการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยนำเอกสารทางกฎหมาย เช่น บัตรประชาชน ไปแสดงยังจุดผู้ให้บริการ จากนั้นองค์กรจะเก็บข้อมูลไป แต่จากสถานการณ์ในปัจจุบัน ทำให้การทำ KYC แบบเดิมอาจไม่ตอบโจทย์ SO จึงคิดโซลูชั่นใหม่ KYC Delivery นำการยืนยันตัวตนมาอยู่ในรูปแบบของเดลิเวอรี่ เป็นตัวกลางส่งข้อมูลให้องค์กรลูกค้า ที่จะทำให้ได้ข้อมูลครบถ้วนโดยไม่ต้องทำเอง

โดยบริการ KYC Delivery มีทีมงานอยู่ 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนแรก ทีมไรเดอร์ ใช้อุปกรณ์สำหรับ Dip-Chip ส่งข้อมูลลูกค้าให้องค์กร ก่อนที่จะให้บริการได้ ต้องผ่านกระบวนการอบรมมาแล้วเรียบร้อย อบรมการใช้อุปกรณ์สำหรับการ KYC ให้ลูกค้า และ Service mind มาตรฐานการให้บริการ นอกจากนี้ยังมีทีมแอดมินคอยดูแลระบบหลังบ้าน ตรวจสอบตำแหน่งที่ทำการยืนยันตัวตน ให้สอดคล้องกับสถานที่นัดหมายกับทางลูกค้า

ส่วนที่ 2 ทีมแอดมิน ก็มีการอบรมเรื่องการใช้อุปกรณ์ และโปรแกรมหลังบ้าน สำหรับตรวจสอบตำแหน่งที่ทำการยืนยันตัวตน ให้สอดคล้องกับสถานที่นัดหมายระหว่างไรเดอร์กับทางลูกค้า ประสานงานกับทีมโปรแกรมเมอร์ เพื่อใช้โปรแกรมให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่ รวมไปถึงประสานกับทางคู่ค้าในเรื่องการอัปเดตสถานะของการยืนยันตัวตน พร้อมทั้งจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอประจำสัปดาห์อีกด้วย

และส่วนสุดท้าย ทีมโปรแกรมเมอร์ ที่คิดโซลูชั่น คอยพัฒนาโปรแกรม เป็นเบื้องหลังให้ไรเดอร์และแอดมิน สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างสะดวกสบาย และคิดค้นระบบสำหรับรวบรวมข้อมูลลูกค้าให้มีความปลอดภัยมากที่สุด

เราไม่ได้มีเพียงบริการนี้เท่านั้น แต่ยังมีบริการอื่นๆ อีก ที่จะช่วยให้องค์กรของคุณทำงานได้สะดวกขึ้น หากองค์กรใดสนใจบริการจาก SO ติดต่อได้ที่ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

#so #sokyc #dipchip #bpo #businessprocessoutsourcing #kycdelivery #kycยืนยันตัวตน #ยืนยันตัวตนkyc #สยามราชธานี

@LINE : Consult Outsource

#SO #SIAMRAJCHATANE #UNLOCKPOSSIBILITIES #SOHEREWEARE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION

ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริการต่างๆของเราได้ที่

contact

#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION