บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ผู้นำด้านธุรกิจเอาท์ซอร์สที่มีพาร์ทเนอร์ชั้นนำระดับประเทศ โดยใช้ Tech-enabled outsourcing solution เข้ามาพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพแบบครบวงจร หนึ่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ไทย จับมือกับมันนิกซ์ (MONIX) ผู้ให้บริการสินเชื่อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันฟินนิกซ์ (FINNIX) ร่วมกันสานต่อความสำเร็จกับแคมเปญ “คนทำมาหากินฟินติดปีก ซีซั่น 2” ที่มุ่งมั่นสานต่อการสร้างโอกาสในการทำงานและเสริมรายได้ให้กับคนทำมาหากิน โดยจะมาร่วมกันสร้างสิ่งดีๆ ให้กับสังคมไทย ด้วยการสร้างโอกาสทางการงาน เสริมอาชีพและรายได้ เพื่อให้คนไทยสามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

    ทั้งนี้ SO มีความมุ่งมั่นในการให้โอกาสคนในการเข้าถึงแหล่งงานที่น่าเชื่อถือ โดย SO มีพาร์ทเนอร์ชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 400 บริษัทในหลากหลายธุรกกิจ อีกทั้งยังมีสายงานให้เลือกหลากหลาย เช่น สายงานธุรการทั่วไป สายงานประชาสัมพันธ์ สายงานช่างเทคนิค ช่างอาคาร ช่างซ่อมบำรุง สายงานบัญชีการเงิน และสายงานสรรหาบุคลากร (HR) เป็นต้น ดังนั้น SO จึงมีความพร้อมในการเสริมแกร่งแก่มันนิกซ์ (MONIX) ในการช่วยคนไทยหางานที่ตรงตามความต้องการ มีรายได้ที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น  

 

คุณชินภัทร จาดเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า 

    “SO พร้อมสนับสนุนแคมเปญนี้ในการสร้างโอกาสเข้าถึงงานและสร้างอาชีพ รวมถึงส่งเสริมให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เรามีความพร้อมในการร่วมสร้างโอกาสนี้จากระบบงานที่ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การให้บริการด้านบุคลากรและเทคโนโลยี รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตามทันกับความต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราใช้ Tech-Enabled Outsourcing Solution ในการทำให้กระบวนการจัดหางาน จัดหาบุคลากร และมาตรวัดการทำงานต่างๆ ทำงานง่ายขึ้นและใช้เวลาน้อยลง เรามั่นใจว่าเราจะเป็นอีกหนึ่งพาร์ทเนอร์ที่เสริมพลังให้ธุรกิจของมันนิกซ์ดียิ่งๆ ขึ้นไป 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมแคมเปญ คนทำมาหากินฟินติดปีก ซีซั่น 2”

สามารถกดดูสิทธิประโยชน์ด้านการสร้างงานสร้างอาชีพผ่านแอปพลิเคชันฟินนิกซ์ (FINNIX) 

@LINE : Consult Outsource

#SO #SIAMRAJCHATANE #UNLOCKPOSSIBILITIES #SOHEREWEARE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION

ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริการต่างๆของเราได้ที่

contact

#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION