บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ผู้นำด้านธุรกิจเอาท์ซอร์สที่มีพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีระดับโลก ใช้โมเดล Tech-enabled outsourcing solution เข้ามาพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพแบบครบวงจรหนึ่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ไทย ผลประกอบการออกมางบ 9 เดือน กำไร 147 ล้านบาท เติบโตกว่า 30% จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้ การบริหารจัดการขายสินทรัพย์ให้เช่าที่หมดสัญญา การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย และจากการ revert ค่าปรับที่ตั้งไว้เมื่อสิ้นปีก่อน นอกจากนี้ยังสามารถทำกำไรได้ในทุกสัญญากว่า 700 โครงการ บริษัทที่กระแสเงินสดเป็นบวกทุกไตรมาส สามารถจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารมองว่าธุรกิจตอบโจทย์เทรนของโลกในอนาคต และสามารถมองเป็นหุ้นปันผลที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่หลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ประสบปัญหาการบริหารหนี้สิน เช่น ปัญหาดอกเบี้ยและเงินเฟ้อที่ส่งผลกระโดยตรงต่อกำไรของบริษัท ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว รวมถึงการบริหารการลงทุนที่ผิดพลาด ซึ่งอาจส่งผลให้กระแสเงินสดของบริษัทขาดสภาพคล่อง ไม่สามารถชำระหนี้สินรวมถึงหุ้นกู้ได้ตามกำหนด อย่างไรก็ตาม SO ยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยหลักมาจาก SO เน้นบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ทั้งเรื่องการบริหารธุรกิจ การบริหารการลงทุนและการขยายกิจการ  

โดย SO ได้นำระบบ Enterprise Resource Planning หรือ ERP ที่พัฒนาขึ้นมาเองเพื่อรองรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของของบริษัทโดยเฉพาะ ซึ่งจะทำให้เห็นภาพรวมของผลการดำเนินงานทุกโปรเจกต์ ทั้งสถานะการดำเนินการ และสถานะทางการเงิน 

นายณัฐพล วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO กล่าวว่า “ผลประกอบการของ SO เติบโตอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี โดยเราสามารถทำกำไรได้ทุกปี ที่ผ่านมา เราเน้นการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการบริหารการปฏิบัติตามสัญญาให้ไม่มีค่าปรับ และใช้ Lean และเทคโนโลยีมาพัฒนาบริหารเอาท์ซอร์สอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ SO ไม่มีหนี้สินระยะยาว เรามีเพียงหนี้สินจากสัญญาเช่าซื้อสินทรัพย์เพื่อนำมาใช้ในธุรกิจให้เช่า ซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว มีสัญญาเช่ากับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งเราให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส พร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาภาคธุรกิจและสังคมให้ขับเคลื่อนไปอย่างยั่งยืน  

สำหรับกลยุทธเพื่อสร้างโอกาสเติบโตในปี 2567 เราตั้งเป้ารักษาฐานลูกค้าเดิมให้ได้อย่างน้อย 90% และขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ โดยการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโตของลูกค้าเรา (Strategic Partnership) พร้อมกับการบริหารการลงทุน ด้วยการขยายตลาดในสินค้ากลุ่มใหม่ (New Product Line) เช่น บริการรถยนต์ไฟฟ้า (EV) สำหรับธุรกิจรถเช่าและรถดัดแปลง บริการจัดการพลังงานทางเลือกกลุ่ม Solar Maintenance บริการจัดหาแรงงานกลุ่ม CLMV และเพิ่มการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีที่มาช่วยต่อยอดธุรกิจเอาท์ซอร์ส (Outsource) ของเรา เช่น เทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) เทคโนโลยี Enterprise AI และเทคโนโลยี OCR ซึ่งเรามั่นใจว่าจะทำให้ผลประกอบการของ SO ในปี 2567 เติบโตอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท พร้อมกับครั้งแรกในการทำ Corporate Branding ภายใต้คอนเซ็ปต์ Unlock Possibilities, SO Here We Areปลดล็อคทุกความเป็นไปได้ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนสำหรับธุรกิจคู่ค้า และสร้างกำไรที่ยั่งยืนได้อย่างแน่นอน” 

เกี่ยวกับสยามราชธานี หรือ SO  

SO ผู้นำด้านธุรกิจเอาท์ซอร์สแบบครบวงจร หนึ่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย ที่นำ Tech-enabled outsourcing solution เข้ามาพัฒนาธุรกิจของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น โดย SO มีเป้าหมายภายใต้พันธกิจ Unlock Possibilities ปลดล็อคทุกความเป็นไปได้ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนสำหรับธุรกิจคู่ค้า ทั้งนี้ SO ยังเพิ่มศัพยภาพที่แข็งแกร่งอย่างไม่หยุดนิ่งด้วยการที่มีพันธมิตรทางธุรกิจหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรทั้งไทยและทั่วโลก เพื่อมอบประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า โดยปัจจุบัน SO แบ่งการให้บริกาเป็น 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ (1) SO Next : โซลูชันด้านการ Lean & Digitization องค์กรให้คล่องตัวขึ้น โดยให้บริการด้านการจัดการข้อมูล (Data Solution) ด้านแพลตฟอร์มทางธุรกิจ เช่น Business Process Management และด้าน IT Outsource Operation เพื่อสรรหาบุคลากรด้าน IT (2) SO People : โซลูชันการจัดหาและบริหาร Workforce ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี เช่น พนักงานขับรถ, พนักงานธุรการ, พนักงานบัญชี ,ช่างเทคนิค รวมถึงบริการจัดหาแรงงานต่างด้าว เป็นต้น (3) SO Green : โซลูชันบริหารภูมิทัศน์ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านพื้นที่สีเขียวและไม้ใหญ่ (4) SO Wheel : ผู้นำด้านรถดัดแปลงและรถเช่าเชิงพาณิชย์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.siamrajathanee.com 

@LINE : Consult Outsource

#SO #SIAMRAJCHATANE #UNLOCKPOSSIBILITIES #SOHEREWEARE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION

ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริการต่างๆของเราได้ที่

contact

#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION