เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา คุณเนาวรัตน์ วิมลเฉลา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO บริจาคสมทบทุน จำนวน 400,000 บาท และเครื่องพ่นละอองยา จำนวน 80 เครื่อง ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อใช้ในการสนับสนุนการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในความดูแลของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมไปถึงการบริหารงานต่างๆ ในมูลนิธิ โดยมี ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ 

เนื่องจากในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีค่ามลพิษทางอากาศหรือค่าฝุ่น pm 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐานเป็นระยะเวลานาน ทำให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนบริเวณโดยรอบและส่งผลกระทบรุ่นแรงในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ อาทิเช่น โรคหอบหืด วัณโรค และ โรคหลอดลมอักเสบ ที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาแบบเฉพาะทาง  

SO ได้เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ โดยเฉพาะกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดี เราจึงได้บริจาคสมทบทุน จำนวน 400,000 บาท เพื่อใช้ในงานของมูลนิธิ รวมไปถึงส่งมอบเครื่องพ่นละอองยา สำหรับผู้ป่วยทางเดินหายใจ จำนวน 80 เครื่อง ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

สยามราชธานี

ภารกิจสำคัญของมูลนิธิ 

  1. ให้การสนับสนุนการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยของคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมไปถึงกลุ่มผู้ป่วยที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการรักษาเช่นผู้ยากจน ภิษุสามเณรและนักบวชในศาสนาต่างๆ
  2. ให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษา การวิจัยและพัฒนา สวัสดิการของนักศึกษา ข้าราชการ รวมไปถึงพนักงานและลูกจ้างของคณะแพทย์ศาสตร์ มหาิทยาลัยเชียงใหม่ 
  3. สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ เพื่อบรุงรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในบริเวณคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  4. ดำเนินการเพื่อสาธารณธประโยชน์ และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ 
  5. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับของคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  6. ไม่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองแต่อย่างใด 

ช่องทางการรับบริจาค  

บริจาคด้วยตัวเอง ห้องศาลาใต้ร่มพระบารมี การให้…ไม่สิ้นสุด ชั้น 1 อาคารสุจิณฺโณ 

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

  – นัดรับมอบเงินบริจาค หมายเลขโทรศัพท์ 053-936-000 

ชั้น 1 โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
  • วันหยุด และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร 

ธนาคารไทยพาณิชย์ 

– ชื่อบัญชี “มูลนิธิ รพ.สวนดอก คณะแพทย์ มช.” เลขที่บัญชี 566-4-04844-0 

– ชื่อบัญชี “มูลนิธิ รพ.สวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์ อาพาธ” เลขที่บัญชี 566-4-95594-8 

– ชื่อบัญชี “มูลนิธิ รพ.สวนดอก เพื่อผู้ป่วยยากไร้” เลขที่บัญชี 566-4-95596-4 

สามารถบริจาคเป็นเงินสด บัตรเครดิต หรือเช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY โดยสั่งจ่ายในนาม “มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก” 

หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติบ คลิก “มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเป็นองค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 531 ตามประกาศกระทรวงการคลัง” 

@LINE : Consult Outsource

#SO #SIAMRAJCHATANE #UNLOCKPOSSIBILITIES #SOHEREWEARE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION

ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริการต่างๆของเราได้ที่

contact

#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION